Imieniny: Iwa, Piotra oraz Celestyna
Nowoczesne metody szkolenia

Społeczeństwo informacyjne

         W połowie lat 60 XX wieku pojawiły się pierwsze wzmianki na temat społeczeństwa informacyjnego ( Społeczeństwo informacyjne (jap. jokohashakai) – sformułowane w Japonii przez TadaoUmesao, spopularyzowane później przez japońskich futurologów, takich jak Masuda, kiedy zaczęto przewidywać wielką rolę elektroniki w nowej cywilizacji opierającej się na technologiach informatycznych) inaczej nazywanego społeczeństwem wiedzy pojawiło się w raporcie przygotowanym przez ekspertów na zamówienie rządu Japonii. Społeczeństwo informacyjne to takie, „w którym udział sektora informacyjnego gospodarki w dochodzie narodowym, a także zatrudnienie w tym sektorze przewyższają 50% całego dochodu i zatrudnienia, obróbka informacji jest głównym i pierwszoplanowym procesem ekonomicznym, a warunki bytowe, stosunki i służby społeczne zostały do tego dostosowane.

            Rozwój technologii informacyjnych wymaga od człowieka odnalezienia się w się świecie mediów i informacji, bo tylko wtedy będzie miał możliwość pełnowartościowego funkcjonowania ale również należy zdawać sobie sprawę z zagrożeń takich, jak nadmiar informacji połączony z chaosem i brakiem możliwości odróżnienia informacji wartościowych od nie wartościowych. Z kolei nadużywanie technik komputerowych może prowadzić do upośledzenia kontaktów społecznych, a nawet do chorób psychicznych.

            Również Raport Unii Europejskiej opracowany przez Martina Bangermanna upowszechnił pojęcie społeczeństwa informacyjnego. Autor stwierdza w raporcie że szeroki dostęp do informacji jest różnoznaczny z posiadaniem władzy, ponadto stanowi on istotny czynnik rozwoju kulturalnego i społecznego. W dokumencie tym został dostrzeżony kluczowy problem, jakim jest przyrost i szybkie tempo informacji, jej kontrola i dystrybucja

            Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo ludzi twórczych, czy „analfabetów”? Często takie pytanie można postawić, ponieważ Ci, którzy rozumieją, że wiedza już nie jedynym wskaźnikiem  doświadczenia, rozumieją również potrzebę korzystania z posiadanej wiedzy, potrzebę ciągłego jej aktualizowania i rozumieją, że społeczeństwo informacyjne to twórcy wiedzy, a nie bierni odbiorcy. Do takiego myślenia niezbędne są dobrze rozwinięte, poznawcze umiejętności intelektualne związane z twórczym myśleniem, a także z rozwiązywaniem problemu. człowiek posiadający takie umiejętności jest w stanie przystosować się do nowych warunków otaczającego świata, jest w stanie poznać i przystosować się do nowoczesnych technologii informacyjnych, a przede wszystkim jest w stanie ocenić zjawiska występujące wokół, a nawet je zmieniać.

            Człowiek współczesny musi umieć zgłaszać swoje nowe potrzeby wobec szkoły. Samo przyswajanie wiedzy nie kształci w ludziach umiejętności intelektualnych, tylko odtworzeniowe, a często systemy edukacyjne w Polsce są jeszcze przestarzałe i nie nadążają za dokonującymi się przemianami gospodarczymi i społecznymi. Dlatego zamiast ludzi twórczych szkoły produkują „analfabetów” nieprzystosowanych do nowej rzeczywistości.

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 215
  • Dzisiejsze wizyty: 167
  • W tym miesiącu: 9167
  • W tym roku: 56393