Imieniny: Iwa, Piotra oraz Celestyna
Edukacja

Specyfika pracy

„Edukacja nie jest przygotowaniem do życia, edukacja jest samym życiem.
John Dewey

 Wywodząca się z pedagogiki andragogika, w wymiarze praktycznym określana mianem oświaty czy edukacji dorosłych, jako samodzielna dyscyplina zajmująca się kształceniem dorosłych, powstała dopiero w połowie XX wieku. Motorem jej rozwoju była konieczność przygotowywania człowieka dorosłego do życia w intensywnie zmieniających się czasach i dostosowywania jego wiedzy, umiejętności i kompetencji do aktualnych potrzeb życia społecznego, gospodarczego, zawodowego czy kulturowego. Andragogika silnie podkreśla komponent samokształcenia i samowychowania w rozwoju i podnoszeniu kwalifikacji przez osoby dorosłe. Jej celem jest wspieranie ogólnego, integralnego rozwoju człowieka nie tylko na poziomie kompetencji umysłowych i kwalifikacji zawodowych, ale również w wymiarze fizycznym, psychicznym, duchowym, społecznym czy kulturowym. W edukacji dorosłych wiedza stanowi wartość wzbogacającą człowieka dla niego samego, pomaga mu przekraczać samego siebie i kształtować własny los, rozumieć siebie, zmieniający się świat i aktywnie  go współtworzyć.

Gwałtowne i ciągłe zmiany zachodzące we współczesnym świecie wymagają nieustannego uczenia się i uaktualniania zdobytej wiedzy i umiejętności. Postęp cywilizacji dokonuje się szybciej aniżeli zdąży przeminąć jedno pokolenie. Współcześnie tradycyjny podział cyklu życia na etapy: młodość - szkoła, dorosłość - praca, starość – czas wolny, przestaje znajdować zastosowanie. Zdobyta w młodości wiedza i umiejętności szybko tracą na aktualności.  Pojawia się potrzeba przearanżowania kontinuum cyklu życia ludzkiego w taki sposób, aby umożliwić na jego różnych odcinkach wyjścia i powroty do edukacji i pracy zawodowej. Uczenie się zostaje rozciągnięte na całe życia i staje się imperatywem, jeśli osoba ma radzić sobie z eksplozją wiedzy, informacji i nowoczesnych technologii, rozumieć zmiany społeczne i pomyślnie adaptować się do własnego starzenia się. Podstawą sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie staje się zatem nauka trwająca całe życie, prowadzona w trybie samokształcenia oraz w ramach formalnej edukacji. Wypływa stąd wzrastająca rola andragogiki, skierowanej do osób dorosłych oraz geragogiki, specjalizującej się w edukacji osób starszych, opartych na idei uczenia się przez całe życie.

Dotychczas zaawansowane wiekowo osoby znajdowały się poza głównym nurtem zainteresowania pedagogiki, ponieważ  nie dostrzegano potrzeby nauki w starszym wieku. W obecnych czasach starzenia się społeczeństw osoby dorosłe i starsze stanowią w edukacji najszybciej rosnącą grupę uczestników. Z pedagogiki i andragogiki wyłania się odrębna dyscyplina – geragogika, funkcjonująca pod nazwą gerontologia edukacyjna, pedagogika starzenia się, geriagogika, czy też gerontagogika. Formalnie powstała w połowie XX wieku, obecnie przeżywa swój rozkwit. Geragogika zajmuje się nauczaniem, uczeniem się i wychowywaniem osób w starszym wieku, w kontekście prawidłowej adaptacji do starości, jednak z użyciem innych metod, narzędzi i środków. Zwraca uwagę na różnice w uczeniu się osób starszych w porównaniu z osobami młodszymi. Jak oczywista jest konieczność dostosowania nauczania do specyficznych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym czy młodzieży, tak niedoceniania jest kwestia przystosowania nauczania do unikalnych potrzeb i zainteresowań osób w starszym wieku. Uboga metodyka nauczania tej grupy wiekowej wynika ze stosunkowo niewielkiej wiedzy na temat rozwoju człowieka sięgającego lat jego starości. Osoby starsze wciąż z trudem postrzegane są jako jednostki uczące się, choć po przystosowaniu metodyki nauczania do ich specyficznych uwarunkowań, możliwości i potrzeb, są w stanie osiągać takie same wyniki jak osoby młodsze. Uczenie się nie ulega starzeniu.

 

NAUCZANIE KOBIET 50+. Specyfika wieku, a nowe wyzwania

  Wielkim wyzwaniem współczesnych czasów stała się całożyciowa edukacja. Jest to podwójne wyzwanie, zarówno dla nauczających jak i nauczanych. Każdy bowiem okres życia wymaga...

więcej
NAUCZANIE KOBIET 50+. Jak uczyć aby je nauczyć?

Jak napisano w pierwszym odcinku, wielkim wyzwaniem współczesnych czasów stała jest całożyciowa edukacja. Dotyczy to obydwu stron: zarówno nauczających jak i nauczanych. Każdy bowiem...

więcej
Kilka uwag o specyfice nauczania kobiet 50+ z praktyki

Zasadniczą treścią pracy wielu trenerów jest przygotowanie pewnego zakresu wiedzy i znalezienie sposobów i środków dla jej przekazania. Skupiają się w ten sposób na narzędziach i...

więcej
poprzednia 1 następna
Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 194
  • Dzisiejsze wizyty: 146
  • W tym miesiącu: 9146
  • W tym roku: 56372