Imieniny: Iwa, Piotra oraz Celestyna
Edukacja

Portret trenera - strona 1 z 3

„Ja nie mogę nauczyć nikogo niczego.Ja tylko mogę sprawić aby inni zaczęli myśleć.”

Sokrates

 W dobie starzenia się społeczeństw i zbliżającej perspektywie wydłużania wieku emerytalnego narasta zapotrzebowanie na specjalistów, również w dziedzinie edukacji, kompetentnych w pracy z osobami w wieku senioralnym. W porównaniu z kształceniem dzieci i młodzieży, funkcja nauczyciela osób dorosłych i starszych jest odmienna. Nauczanie rozumiane jest tu jako kierowanie, przewodniczenie, jednak w relacji z nauczycielem to osoba starsza przyjmuje bardziej dominującą i aktywną rolę. Relacja uczeń-nauczyciel jest mniej hierarchiczna, a bardziej otwarta na wspólne uczenie się, w którym oboje stają się równorzędnymi ekspertami.

OSOBISTE CECHY TRENERA OSÓB STARSZYCH:

szacunek, cierpliwość, wytrwałość, umiejętność słuchania, empatia, ciepło, elastyczność, nieustępliwość, współczucie, autentyczność, delikatność, inteligencja, umiejętność dokonywania obserwacji, humor, entuzjazm, odwaga, wytrzymałość, tolerancja, chęć uczenia się, pozytywne nastawienie, chęć niesienia wsparcia i pomocy, elastyczność, kreatywność, zdolności organizacyjne.

Edukator pracujący z osobami w dojrzałym wieku powinien dysponować trzema rodzajami kompetencji:

 • przedmiotowe (wiedza z dziedziny, której naucza)
 • metodyczne (jak przekazywać wiedzę – opisane w rozdziale 7)
 • społeczno-osobowościowe.

W dziedzinie kompetencji metodycznych edukator osób starszych odznacza się znajomością norm i zadań rozwojowych wpływających na różnice w nauczaniu tej grupy wiekowej uczestników. Posiada wiedzę na temat specyfiki normalnego i patologicznego starzenia się w wymiarze biologicznym, psychologicznym i społecznym zaawansowanych wiekowo osób. Ta multidyscyplinarna wiedza uzdalnia go do odpowiadania na złożone problemy starszych uczestników.

 

 

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-OSOBOWOŚCIOWYCH TRENER GRUPY OSÓB STARSZYCH POWINIEN POSIADAĆ, m.in.:

 • autentyczny szacunek wobec starszych ludzi,
 • pozytywne doświadczenia z kontaktów ze starszymi ludźmi,
 • szacunek dla kulturalnych wartości osób starszych,
 • pozytywny, pozbawiony stereotypów i uprzedzeń obraz starości i osób starszych,
 • zrozumienie różnic kohortowych wpływających na aktualne postawy i zachowanie,
 • głębokie poczucie troski o osoby starsze,
 • zdolność i pragnienie uczenia się od osób starszych,
 • wrażliwość na trudności i lęki doświadczane przez innych ludzi,
 • zdolność do radzenia sobie z otwartością i krytyką (starsi ludzie, zwłaszcza z demencją, mają skłonność do mówienia bez ogródek),
 • zdolność do radzenia sobie z ekstremalnymi uczuciami depresji, beznadziei, żałoby, wrogości, rozpaczy,
 • zdolność do radzenia sobie z własnymi uczuciami odnośnie starości, chronicznych chorób, niepełnosprawności, śmierci i żałoby,
 • chęć do poznania własnych uczuć i mechanizmów obronnych,
 • pozytywny stosunek wobec własnego starzenia się,
 • doświadczenie w pracy grupowej jakiegokolwiek rodzaju,
 • dobre umiejętności organizacyjne,
 • elastyczność.

 

MALCOLM KNOWLES WYMIENIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE I ZADANIA EDUKATORA OSÓB STARSZYCH:

 • diagnostyczna – pomoc w zrozumieniu i określeniu potrzeb edukacyjnych przez osoby starsze,
 • planistyczna – wspólne z uczestnikiem planowanie jego procesu kształcenia,
 • motywacyjna – kreowanie warunków stymulujących uczenie się,
 • metodyczna – doradzanie w doborze najefektywniejszych metod, form i treści kształcenia,
 • udostępniania – zapewnianie materiałów potrzebnych w procesie uczenia się,
 • ewaluatywna – pomoc w ocenie postępów uczenia się.

 

 

SUGESTIE WOBEC PROWADZENIA GRUP DLA NOWYCH LIDERÓW:

 • Zawsze zwracaj indywidualną uwagę na członków na początku i końcu spotkań.
 • Doceń wagę przywitań i pożegnań.
 • W instytucjach praktykuj krótkie wizyty do nieobecnych członków, jest to szczególnie ponocne z poważnych chorobach kryzysach, zachęca członków do powrotu do grupy.
 • Często zwracaj się do uczestników po imieniu.
 • Tematy spotkań odnoś do aktualnych świąt, wydarzeń, zmian pór roku.
 • Elementy reminiscencji mogą być włączane w każde spotkanie bez względu na jego temat.
 • Nigdy się nie spóźniaj. Jeśli przewidujesz spóźnienie, zawsze zawiadom o tym uczestników.
 • Nigdy nie opuszczaj zajęć bez wyjaśnienia lub bez zapewnienia zastępstwa.
 • Nie czyń obietnic, których nie możesz dotrzymać, np. że będziesz odwiedzać członków po zakończeniu spotkań, albo przedłużać ilość spotkań poza pierwotnie planowaną.
 • Chwal, kiedy to możliwe, ale bądź szczery.
 • Wykorzystaj napoje i przekąski jako element niespodzianki i kreowania atmosfery spotkań.
 • Bądź skrupulatny w przewidywaniu i zaspokajaniu potrzeb członków, którzy nie zawsze potrafią je zwerbalizować.
 • Rozpoznaj wagę spontaniczności i niespodzianki. Niespodzianka ma być miłym zaskoczeniem, np. inne w każdym tygodniu przekąski, nowe tematy, czasem zaproszenie gościa-eksperta (a nie np. zmiana miejsca spotkań).
 • Pracuj z pozytywnymi i negatywnymi emocjami wyrażanymi przez członków i poznaj własne emocje.
 • Promuj samodyscyplinę, pewność siebie i szacunek wobec samego siebie.
 • Wykorzystuj humor i zachęcaj do tego członków. Śmiej się z samego siebie, śmiej się z innymi, ale nigdy z kogoś, zwłaszcza jeśli próbuje nabyć jakąś umiejętność.  Swoją pracę traktuj poważnie, ale siebie samego z przymrużeniem oka.

 

W opinii osób starszych efektywny instruktor jest: entuzjastyczny i kompetentny, prowadzi zajęcia w sposób łatwy i jasny, szanuje wiedzę i doświadczenie uczestników. Taki trener silnie motywuje do uczestnictwa w zajęciach i czerpania radości z uczenia się.

 

 

Jak uwierzyć w drugiego człowieka? data dodania: 13.04.2014
Jak uwierzyć w drugiego człowieka?

W świadomości ludzkiej istnieje przekonanie, że możemy zupełnie zmienić drugiego człowieka, wpłynąć na jego sposób myślenia, przekonania, poglądy, doprowadzić do tego, że podąży...

więcej
poprzednia 1 następna
Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
 • Goście on-line: 216
 • Dzisiejsze wizyty: 168
 • W tym miesiącu: 9168
 • W tym roku: 56394