Imieniny: Iwa, Piotra oraz Celestyna
Zawody przyszłości

Organizator opieki dla seniora

Organizator szkoleń dla seniorów zajmuje się aktywizacją intelektualną i społeczną seniorów. Przed rozpoczęciem swojej pracy ustala potrzeby wykorzystania szkoleń dla rozwoju organizacji, która jego zatrudniła. Jest to bardzo ważne, ponieważ każda organizacja zarówna publiczna jak i niepubliczna, która chce dobrze funkcjonować na rynku musi myśleć nie tylko o działaniach na Krótki okres czasu, ale również o działaniach długoplanowych. Rynek pracy staje się coraz bardziej dynamiczny. Nie wystarczy nauczyć się jednego zawodu i wykonywać go do emerytury, dlatego współczesnym zadaniem edukacji pozaszkolnej jest szerzenie idei uczenia się przez całe życie, uznanej za priorytet edukacyjny Unii Europejskiej, a także wszechstronny rozwój osobowy człowieka nie tylko w wieku produkcyjnym, ale również w wieku poprodukcyjnym. Rośnie zapotrzebowanie na takie szkolenia jak radzenie sobie ze stresem, czy twórcze rozwiązywanie problemów nie tylko osób młodych, ale również seniorów. Aby opracowany system szkoleń dla seniorów wychodził naprzeciw ich potrzebom należy bezwzględnie przeanalizować kontekst społeczny terytorium, w ramach którego działają organizacje zatrudniające organizatorów szkoleń, a następnie wykorzystać tak zgromadzoną wiedzę do zaplanowania szkoleń bezpośrednio i pośrednio związanych z potrzebami seniorów. W przeciwnym razie może okazać się, że planowane szkolenia nie znalazły się w kręgu zainteresowań.

 Następnie przystępuje do stworzenia strategii szkoleniowej, która jest podstawowym działaniem dobrego organizatora. Po stworzeniu strategii następnym jego ważnym zadaniem jest ustalenie zasad organizacji szkoleń dla seniorów. Niezwykle ważne i istotne zarówno dla organizacji, która zatrudnia szkoleniowca, jak również dla samego organizatora szkoleń są rozpoznanie i zebranie informacji oraz dokonywanie identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych seniorów na danym obszarze działania. Działanie to powinno być poprzedzone wnikliwą analizą zainteresowań i problemów seniorów zamieszkałych na danym obszarze badań. Organizator przygotowuje zasady i projektuje różnorodne formy szkoleń i warsztatów dostosowanych do potrzeb seniorów oraz przygotowuje materiały szkoleniowe.

Pod kątem przygotowania i przeprowadzenia konsultacji merytorycznych i prawnych z osobami zainteresowanymi szkoleniem seniorów zbiera i selekcjonuje oferty pracy. Ustala metody i techniki prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi pod katem przygotowania odpowiednio sal wykładowych oraz innych form szkoleniowych. Opracowuje programy, kalkulacje i warunki realizacji przygotowanych i opracowanych wspólnie z całym zespołem szkoleń dla seniorów. Opracowuje założenia i zlecenia oraz prowadzi akcje promocyjno-reklamowe. Zleca wydawanie katalogów, ulotek i innych form reklamy prezentujących wcześniej przyjętą do realizacjiofertę szkoleniową. Bierze czynny udział w zarządzaniu zespołem szkoleniowców. Na bieżąco prowadzi dokumentację ewaluacji szkoleń. Doradza osobom zatrudnionym i organizatorom szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego i zawodowego. 

 

 

Inne w kategorii:

Rynek pracy 50+

Dynamicznie rozwijający się postęp naukowy: techniczno - technologiczno –...

Babcia XXI

Profesjonalna babcia opiekuna ucznia, to zawód, który wychodzi naprzeciw...

Organizator opieki pozaszkolnej

Według T. Aleksandra, w odniesieniu do współczesnych warunków, rola organizatora...

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 133
  • Dzisiejsze wizyty: 87
  • W tym miesiącu: 9087
  • W tym roku: 56313