Imieniny: Iwa, Piotra oraz Celestyna
Specyfika pracy

NAUCZANIE KOBIET 50+. Jak uczyć aby je nauczyć?

Jak napisano w pierwszym odcinku, wielkim wyzwaniem współczesnych czasów stała jest całożyciowa edukacja. Dotyczy to obydwu stron: zarówno nauczających jak i nauczanych. Każdy bowiem okres życia jest inny i wymaga specyficznego podejścia do osoby/siebie, zrozumienia siebie i sposobu percepcji świata.

 

O czym jest nauczanie kobiet w wieku 50+?

 

Jak napisano wcześniej, uczenie osób w wieku 50+ wiąże się z nowym wyzwaniem. Nauczanie dorosłych w tym okresie nie wiąże się bowiem już z jakąś kolejną wiedzą zewnętrzną, a raczej uczeniem się podsumowań, syntez, integrowania swych doświadczeń dla dokonywania ich syntezy, dla znalezienia własnego sensu. Stąd okres ten nie jest już czasem uczenia się nowego zawodu oderwanego zupełnie od siebie, od swej tożsamości. On ma stać się czasem dopasowywania wszystkiego do siebie, odwzorcowywania tego, co potrzeba z zewnątrz, aby wyłonić to, co w środku ukryte i czeka na realizację. Jest to więc czas głębokiej refleksji (refleksyjnego myślenia), podsumowań, dokonywania syntez swych doświadczeń – dla odkrycia unikalnego daru, który życie przyniosło każdej indywidualnej osobie.

 

Autorzy rozdziałów w podręcznikach andragogiki uważają, że uczenie i uczenie się w tym okresie ma zupełnie inne walory. Jest ono bowiem dedykowane sobie – pełnej osobie, wszystkim przestrzeniom siebie, wymiarowi fizycznemu, emocjonalnemu, umysłowemu, psychicznemu i duchowemu, ale także społecznemu i kulturowemu, gdyż wnosi nowe, innowacyjne elementy do kultury, bazujące na swych talentach i darach. Wyzwaniem dla tej dziedziny jest jednak praktyczne dopasowanie tej teorii do indywidualnego życia każdej osoby, bycie taką osobą, nauczycielem w praktyce, a więc pokazanie na przykładzie - jak to robić?

 

Nauczanie w tym wieku ma jednoczyć w człowieku jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a więc znalezienie się w świecie, którego nie ma (przyszłość) z całym swym bagażem doświadczeń (w tym także dotyczącym swego zdrowia we wszystkich jego wymiarach, przekonań, wartości, sensu i znaczenia), ale także nieodkrytych potencjałów i uwierzenia w nie, że mają one istotną rolę dla świata, w którym żyją obecnie i co chcą wnieść do niego w przyszłości. Ma więc bazować nie tylko na logice, ale też emocjach, intuicji, wyobraźni, refleksji, wizjach, własnych przykładach doświadczeń, nowych odkryciach w sobie (zasobach) i wiązaniu tego w jedną spójną całość – całość siebie – każdej indywidualnej osoby. Nauczanie ma więc być skupione na osobie, indywidualności, integrowaniu jej, wiązaniu tego co wewnątrz z tym co na zewnątrz.

 

Jak już napisano wcześniej – nie wystarczy wyobrażenie sobie danej osoby, „bycie w czyichś butach”. Trzeba być taka osobą, rozumieć wyzwania tego wieku, osobowe przemiany wewnętrzne, przechodzić samemu tę drogę, podążać za nią, stając się tym, co opisano w literaturze przedmiotu – osobą „motywowaną wewnętrznie”. W każdej turystyce – a taką jest odkrywanie własnej drogi – najlepszym przewodnikiem jest ten, kto poznał drogę, przeszedł nią, zna każdy jej szczegół, blokady na niej, ale i możliwości.

 

Nauczyciel ma bowiem pomóc tym osobom „stawać się”. Ta cecha czy właściwość nie jest dana w tym wieku – ona jest w tym wieku „zadana” do odkrycia. Dobry nauczyciel, nauczający z centrum siebie, wewnętrznie motywowany ma pomóc tę motywację odkryć swym dorosłym uczniom, gdyż sam to zrobił na sobie, a więc tym samym staje się ich „przewodnikiem”, mentorem w drodze do odkrycia siebie i swego miejsca w życiu innych.

 

Edukacja kobiet 50+ jest o tym: o znajdowaniu wewnętrznej motywacji w każdej osobie, obudzeniu w niej pasji, podążaniu za własną prawdą, a ta pozwoli na realizację siebie w służbie innym. Wtedy dopiero staje się intencjonalna, efektywna, pomagająca ludziom w ich rozwoju na drodze życia, a nauczyciel staje się wiarygodny, bo jest autentyczny, przeszedłszy ją sam, pokazując ją innym – jak to robić?

 

Doświadczenie każdej osoby jest bezcenne. Nikt bowiem takiego nie ma, gdyż jest ono unikalne, pokazujące drogę, którą przeszła, aby odkryć sens swego istnienia. Wiele osób w tym wieku traci sens i wiarę w siebie. Jeśli poszukują go i odnajdą prowadzone kursy dla osób w tym wieku, warto, aby trafiły na prawdziwego nauczyciela. On pomoże im odkryć na nowo wiarę w siebie, sens życia, powiązanie ich życia w jedną całość, nadania mu sensu, aby przekuć własne doświadczenie na naukę dla innych, szczególnie dla kolejnych pokoleń. Wtedy edukacja jest właściwa i przyjdzie na czas, aby pozwolić każdej osobie, w tym młodym ludziom uczyć się o sobie, gdy nie jest jeszcze za późno. Jeśli nie nastąpi to we właściwym czasie, wtedy potrzebna jest tylko terapia nie tylko dla siebie, rodzin, społeczeństwa, ale także dla świata.  Dlatego dorośli, a zwłaszcza kobiety w wieku 50+ są tak bezcenne dla młodego pokolenia, stanowiąc pomost łączący pokolenia.

 

Na tym polega każde nauczanie, a szczególnie nauczanie dorosłych, aby przychodziło na czas, było dedykowane rozwojowi każdej osoby we wszystkich jej wymiarach ludzkich, wydobywaniu siebie, swego człowieczeństwa, unikalnych darów, które przyniósł na świat i dedykowaniu ich innym. Wtedy edukacja spełni swe zadanie, a pojedyncze osoby będą w niej znajdowały sens do swego spełnienia w życiu, dedykując się w służbie innym.

 

Warto o tym pamiętać na każdym etapie edukacji. Nazywa się to „nauczaniem z istoty siebie”.

 

[1] Inspiracją do tego artykułu stała się prowadzona corocznie przez Wydział Filozofii UKSW Konferencja: Jak uczyć aby nauczyć? I  mój aktywny udział w ostatniej z nich http://www.jakuczyc.uksw.edu.pl/node/21 załącznik nr 04

 

 

 

 

Inne w kategorii:

Kilka uwag o specyfice nauczania kobiet 50+ z praktyki

Zasadniczą treścią pracy wielu trenerów jest przygotowanie pewnego zakresu...

NAUCZANIE KOBIET 50+. Specyfika wieku, a nowe wyzwania

  Wielkim wyzwaniem współczesnych czasów stała się całożyciowa edukacja....

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 320
  • Dzisiejsze wizyty: 271
  • W tym miesiącu: 9271
  • W tym roku: 56497