Imieniny: Iwa, Piotra oraz Celestyna
Jak szkolić 50+

Efektywność

Ewaluacja definiowana jest jako: „systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania bądź obiektu (np. programu nauczania) z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia”[1].

Jeżeli zależy nam na dostarczaniu efektywnych rozwiązań szkoleniowych, to ewaluacja jest koniecznością, ponieważ pozwala nam uzyskać odpowiedź na pytanie, na ile realizowane przez nas działania edukacyjne są skuteczne. Jeśli skuteczne nie są, dzięki ewaluacji mamy możliwość wprowadzić właściwe usprawnienia. W badaniu efektywności chodzi nam przede wszystkim o to, aby zweryfikować, na ile osiągnęliśmy cele zakładane na program szkoleniowy.

Korzyści z ewaluacji osiąga każdy podmiot zaangażowany w proces realizacji projektu szkoleniowego – zleceniodawca, osoby administrujące projektem, trenerzy projektujący i prowadzący szkolenia, przełożeni uczestników biorących w nim udział, czy sami uczestnicy.

Trener odpowiedzialny za ewaluacje projektu ma możliwość wykorzystania różnych metod i narzędzi do badania efektywności. Zwykle metody badania sprowadza się, tak jak ma to miejsce w przypadku analizy potrzeb, do trzech podstawowych, tj. ankiety, wywiadu i obserwacji. W zasadzie wszystkie sposoby ewaluacji zakładają wykorzystanie jednej z tych trzech metod, przy czym oczywiście możemy wykorzystywać różne specyficzne narzędzia, możemy angażować różne osoby do przeprowadzania badań i możemy wreszcie różne osoby badaniu poddawać.

Dodatkowym czwartym sposobem pozyskiwania intersujących nas informacji, jest analiza dokumentów wtórnych, czyli takich, które powstały na potrzeby innych celów niż analiza efektywności. Dla przykładu, przy badaniu skuteczności szkoleń z zakresu sprzedaży, doskonałym źródłem informacji są standardowe raporty sprzedażowe, a przy szkoleniach dla osób 50+ z zakresu aktywizacji zawodowej, użyteczne będą statystki zbierane przez urzędy pracy dotyczące średniego czasu potrzebnego tym osobom na znalezienie nowego zatrudnienia.

 [1] Strona internetowa projektu Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewaluacja.

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 232
  • Dzisiejsze wizyty: 184
  • W tym miesiącu: 9184
  • W tym roku: 56410