Imieniny: Iwa, Piotra oraz Celestyna
Nowoczesne metody szkolenia

E-nauczanie

Współcześnie tradycyjne nauczanie coraz częściej wypierane jest przez nowoczesne systemy edukacyjne, do których należy e-edukacja.E-edukacja to system edukacyjny, czyli całość instytucji, osób i czynności, a więc instytucje, prawo, metodyka nauczania, proces nauczania oraz jego organizacja i wreszcie relacje między uczestnikami tego procesu, które prowadzą do zdobycia przez uczącego się nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych.

Z pojęciem e-edukacji ściśle wiąże się e-nauczanie, które pozwala na korzystanie z udostępnionego elektronicznego przekazu edukacyjnego w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Osoba korzystająca z takich form może liczyć na daleko idącą indywidualizację procesu nauczania. E-edukacja, w której rolę nauczyciela przejmuje wcześniej zaprogramowany komputer, daje również szansę na daleko posuniętą personalizację procesu kształcenia.

E-nauczanie opiera swoje funkcjonowanie na takich składnikach jak:

Treści kształcenia – przekazywane są dzieciom, uczniom, dorosłym i seniorom za pomocą płyt CD, DVD, lokalnej sieci komputerowej, Internetu i telewizji.

Komunikacja – daje bogate możliwości komunikowania się miedzy nadawcą i odbiorcami oraz między samymi odbiorcami. Komunikacja może odbywać się poprzez wideokonferencję, czat, komunikatory, pocztę elektroniczną, forum dyskusyjne. Ta forma kształcenia nie wyklucza kontaktu bezpośredniego odbiorcy z nadawcą.

Wirtualna rzeczywistość – na ekranie monitora odbiorcy mają możliwość nie tylko prostego przeglądania treści, ale także mogą eksperymentować, obserwować symulację zjawisk i pracy urządzeń.

Współpraca – e-edukacja umożliwia realizację pracy grupowej, wspólną naukę oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Fora dyskusyjne to miejsca prezentacji i wymiany poglądów.

Narzędzia informatyczne – to głównie aplikacje internetowe wśród których prym wiedzie platforma e-learningowa. Służy do tworzenia nie tylko treści dydaktycznych ale również do zarządzania procesem szkoleniowym, umożliwia nadawcy tworzenie materiałów edukacyjnych oraz ewaluacji pracy i osiągnięć odbiorców.

Systemy oceny – nauczanie prowadzone z wykorzystaniem komputera umożliwia ocenę i samoocenę ucznia. Współczesne platformy e- learningowe oferują nie tylko proste testowanie osiągnięć odbiorców.

Raportowanie – platformy e-learningowe wykonują raporty przeznaczone dla ucznia, jak i nauczyciela, potrafią rejestrować uczestników, monitorować przebieg procesu kształcenia oraz dokonywać weryfikacji osiągnięć

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 315
  • Dzisiejsze wizyty: 266
  • W tym miesiącu: 9266
  • W tym roku: 56492