Imieniny: Iwa, Piotra oraz Celestyna
Grupa docelowa

Aktywne 50+

Wedle współczesnych tendencji, zauważa się coraz wcześniejsze osiągnięcie przygotowania zawodowego, a tym samym wcześniejsze osiągnięcie punktu szczytowego w karierze zawodowej. Pomimo obniżenia funkcjonowania procesów poznawczych i ogólnego spowolnienia, jest to możliwe dzięki funkcji selektywnej optymalizacji i kompensacji. Okres średniej dorosłości, to zarówno najwyższy poziom satysfakcji, jak i najwyższa jakość wykonywanej pracy. W realności pojawia się paradoks, gdyż z jednej strony jest szczyt aktywności i produktywności, z drugiej zaś, nie przekłada się to na awanse zawodowe, a wręcz osoby 50+ czują się zagrożone na swoich stanowiskach, z obawy przed napływem młodszych pracowników.

Dzięki doświadczeniu oraz wypracowaniu własnych technik i sposobów działania, stają się specjalistami w swojej dziedzinie. Jednocześnie charakteryzuje ich indywidualizm. Nie boją się przełamywać zastanych schematów, wprowadzać innowacji i działać w sposób twórczy. Na kategorię wyspecjalizowania składają się następujące elementy:

  • Doświadczenie (zgromadzony zasób wiedzy zarówno teoretycznej jak i popartej praktyką);
  • Specjalizacja (kompetencje w zakresie umiejętności specyficznych dla dziedziny, w której osoba jest ekspertem);
  • Automatyzacja (nie w pełni uświadomione procesy lub wiedza, która zwalnia uwagę z wykonywanych czynności, dając jednocześnie przestrzeń dla pojawiających się nieoczekiwanych informacji).
  • Inny jakościowo sposób myślenia (precyzja w myśleniu, szerszy kontekst, różne perspektywy, głębsze rozumienie problemu). 

Wymienione na rysunku 1 cechy, z perspektywy ludzi młodych, dają obraz specjalisty, który jest skarbnicą wiedzy. Osoby te budzą podziw i stają się wzorem dla nowicjuszy (takim pojęciem nazywa Levinson początek wchodzenia w role, również te zawodowe, na początku wczesnej dorosłości). Poczucie niezależności skłania wiele osób do porzucenia pewnego stanowiska i zmiany w kwestii zawodowej. Wykorzystując swą wiedzę i doświadczenie - stają się ekspertami, doradcami w danej dziedzinie, zakładają własne firmy, piszą książki. Wydaje się, że na tym etapie kiedy wiele spraw zaczyna doskwierać chociażby w korporacyjnej machinie, nie godzą się na pewne rozwiązania, podejmują własne autonomiczne decyzje. Są ekspertami i mają doświadczenie a to dodaje im pewności siebie. Decyzja o podjęciu zmiany pracy może być jednak źródłem stresu.

Innym źródłem stresu są obawy pracownika, że zostanie uznany przez pracodawcę za osobę niepotrzebną i bezużyteczną. Co piąta pracująca osoba powyżej 50 roku życia czuje się zagrożona utrata pracy. Osoba starsza, bardziej niż młodsza, jest związana z miejscem pracy a badania pokazują, że duże znaczenie dla starszych pracowników ma sama relacja z szefem i współpracownikami. Zientara podkreśla, że pracodawcy uważają starszych pracowników za lojalnych i oddanych, ale też mało elastycznych i niezdolnych do nauki.

Niepokojące w tym obszarze jest zjawisko wyzysku, do którego przyczynia się bezrobocie. Z faktu posiadania pracy, dużej konkurencyjności na rynku oraz niewielu lat do emerytury, ludzie godzą się na niższe płace, większy wysiłek, często ponad zdrowie i kosztem rodziny. Zatraca się wtedy osobowa godność człowieka, jego wartość i wartość jego wiedzy, doświadczenia i pracy. Osoby w wieku średnim mogą czuć się dyskryminowane na rynku pracy ze względu na wiek. W pojawiających się ofertach pracy podaje się górną granicę wieku, np. do 35 roku życia. Niesie to ze sobą negatywne konsekwencje. Osoby starsze, którym zostało kilka lat do emerytury boją się o utratę pracy, często godzą się na gorsze warunki na zasadzie: „byle dotrwać do emerytury”. Pracodawcy wykorzystują ten fakt i stosują cięcia płacowe lub odbierają przywileje. Osobom, które w tym wieku staną się bezrobotne, trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości i nowych realiach rynku pracy.

 

 

 

Inne w kategorii:

Nieaktywne 50+

Praca zawodowa jest istotnym czynnikiem różnicującym i wpływającym na...

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 330
  • Dzisiejsze wizyty: 281
  • W tym miesiącu: 9281
  • W tym roku: 56507