Imieniny: Henryka, Mariusza oraz Erwina
Rekrutacja

Źródła i metody rekrutacji

Pozyskiwanie pracowników do firmy wiąże się z ponoszeniem określonych nakładów finansowych oraz z powstawaniem kosztów, z których nie wszystkie są oczywiste dla menadżerów. Najłatwiej są identyfikowane wydatki ponoszone w prasie, honoraria doradcy personalnego, czas pracy specjalisty do spraw personalnych, czas poświęcony na sprawdzanie przydatności kandydatów na wybrane stanowisko… Oprócz wymienionych istnieją jeszcze koszty odroczone, mogące powstać w przyszłości z racji zatrudnienia nieodpowiedniego kandydata i wiążące się z niższymi od założonych efektami sprzedaży, mniejszą ilością i słabszą jakością produkcji, wypadkami przy pracy… Przedstawione przykłady kosztów związanych z pozyskiwaniem nowych pracowników wskazują na potrzebę i duże znaczenie odpowiedniego, profesjonalnego podejścia do rekrutacji pracowników.

            Istotna w omawianym procesie jest decyzja o wyborze metod rekrutacji oraz techniki wykorzystywane podczas selekcji kandydatów. Pierwsze z wymienionych obejmują szeroki wachlarz możliwości, ograniczony niekiedy jedynie samą pomysłowością zespołu odpowiedzialnego za rekrutację. Do najczęściej wykorzystywanych metod rekrutacji zalicza się:

1. Ogłoszenia w prasie lokalnej lub specjalistycznej. W zależności od charakteru i zasięgu pisma mogą być wykorzystywane w rekrutacji ogólnej lub segmentowej.

2. Biura pracy – mogą być wykorzystywane w obydwu rodzajach rekrutacji na niższe stanowiska, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.

3. Agencje zatrudnienia, firmy specjalizujące się w rekrutacji pracowników na wysokie stanowiska kierownicze i specjalistyczne. Firmy te, zwane potocznie head hunters, oferują swoje usługi za odpowiednio wysoką cenę, ale ich działalność posiada charakter wysoce profesjonalny.

4. Rekrutacja w szkołach, uczelniach, organizacjach studenckich.

5. Dni otwarte, targi pracy, spotkania specjalistów, prezentacje firmy – są przydatną formą docierania do określonego segmentu rynku pracy. Stosuje się je najczęściej w przypadku chęci zatrudnienia większej liczby osób.

6. Tablice ogłoszeń – wykorzystywane są w trakcie rekrutacji wewnętrznej, ale stanowią także skuteczna metodę poszukiwania pracowników wykonawczych lub sezonowych, zwłaszcza w społecznościach lokalnych.

7. Przekaz ustny, kontakty nieformalne – uważane są za jedną z najbardziej skutecznych form wyszukiwania pracowników, ponieważ wiele ofert wynika z bezpośrednich rekomendacji i listów polecających.

            Kolejnym ważnym aspektem pozyskiwania kandydatów do firmy są techniki wykorzystywane podczas selekcji potencjalnych kandydatów. Do najczęściej stosowanych zalicza się: formularze dla osób starających się o pracę, wywiady, różnego rodzaju testy sprawdzające kompetencje oraz narzędzia służące do oceny, pozwalające dokonać wyboru najlepszego kandydata z grupy osób starających się o pracę.

            Wśród technik selekcji ważną rolę przywiązuje się do wywiadu, w czasie którego po raz pierwszy dochodzi do wzajemnej konfrontacji. Celem wywiadu jest zebranie informacji o kandydacie z punktu widzenia potrzeb firmy, czyli zdobycie przekonania o przydatności kandydata do pracy na danym stanowisku.

            W procesie selekcji podkreśla się także wagę testów psychologicznych, dzięki którym można uzyskać więcej informacji o kandydacie, jego inteligencji, posiadanych zdolnościach, umiejętnościach i zachowaniach społecznych..

            Najbardziej kosztowną metodą selekcji kandydatów jest assesment center, czyli centrum oceny. Poddawani są tej metodzie kandydaci, którzy znaleźli się w końcowym etapie selekcji, ubiegający się o wysokie stanowiska kierownicze. W czasie uczestnictwa w centrum oceny, kandydatów (zgrupowanych w małych zespołach), dzięki zastosowaniu różnych technik (gier kierowniczych, grup dyskusyjnych, inscenizacji…), ocenia się pod kątem posiadania umiejętności kierowniczych.

            Wśród innych technik selekcji wyróżnia się również te rzadziej stosowane: technikę grafologii (popularną we Francji) i technikę próby oceny kandydatów odwołującą się do daty ich urodzenia. Proces selekcji kończy się podjęciem decyzji o przyjęciu kandydata do pracy i podpisaniem stosownej umowy.

Inne w kategorii:

Istota i znaczenie rekrutacji i selekcji w zarządzaniu

Wiele firm napotyka trudności w pozyskiwaniu pracowników mających właściwy, z...

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 60
  • Dzisiejsze wizyty: 421
  • W tym miesiącu: 8897
  • W tym roku: 8897