Imieniny: Augustyna, Jaromira oraz Wilhelma
Kariera i rozwój

Zawody przyszłości

Dynamicznie rozwijający się postęp naukowy: techniczno - technologiczno – organizacyjny zmienia rynek pracy wprowadzając nowe zawody oraz nowe technologie, stawiając nowe wyzwania przed każdym człowiekiem, dążącym do zaspokojenia swoich wielorakich potrzeb życiowych, realizowanych dzięki dochodom z pracy. Dla jednych to będzie chęć samorealizacji, a w ślad za tym korzystanie oraz finansowanie nowych form edukacyjnych, nierozerwalnie związanych z rozwojem pracownika, człowieka i obywatela. Dla większości dochody z pracy będą szansą na wyższy standard życia, wyrażony stanem posiadania. Zatem dążeniem pracownika będzie utrzymanie pracy, czy tez uzyskanie zatrudnienia na wciąż dynamicznie zmiennym rynku pracy. Te ostatnie  sytuacje powinna interesować osoby bezrobotne oraz będące już na emeryturze, które dzięki swojej aktywności mogą wpisać się w nurt pracy w nowych obszarach zawodowych, często określanych mianem zawodów przyszłości. Aktualnie  zawodami szczególnie preferowanymi na rynku pracy oraz i w najbliższej przyszłości będą: 1/. agenci biur wspomagających rozwój działalności gospodarczej; 2/. techniczny personel obsługi komputerów; 3/. operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego; 4/. operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych; 5/. doradcy inwestycyjni; 6/.maklerzy giełdowi . Listę tę należy na wciąż dopełniać kolejnymi propozycjami, w które wpisują się takie zawody jak: 1/ profesjonalna babcia - opiekunka ucznia, 2/ organizator edukacji pozaszkolnej, 3/ organizator szkoleń dla seniorów, 4/ tester jakości, 5/

                Powyższe propozycje wpisują się w poglądy znanych autorytetów, m in. A. Tofflera i E.C. Wragga (1999, s. 20-29), którzy, analizując współczesność w kontekście miejsc pracy, warunków życia rodzinnego oraz wydłużania się życia ludzkiego, prognozują przyszłościowy trend rozwojowy społeczeństwa informacyjnego., z zawodami o wysokich kwalifikacjach pracowniczych, przydatnych zwłaszcza w sektorze usług, w tym w opiece, edukacji, turystyce, wypoczynku  itp., czyli obszary zawodowe w które wpisują się zawody przyszłości z ich problemami. Przygotowanie do nich obejmować powinno przygotowanie do wszechobecnych w naszym, współczesnym życi  technik komputerowych,  a także do zachowań wobec takich zjawisk jak stres i jego pochodna przejawiająca się w wypaleniu zawodowym, a towarzyszące pracy z drugim człowiekiem, potrzebą jego zrozumienia i współdziałania z nim, wreszcie jego zrozumienia, a nadto zrozumienia swojej powinności, wyrażonej służeniu drugiemu człowiekowi. Ten służebny charakter pracy zawiera się w charakterze działalności zawodowej człowieka wykonującego prace opiekuńcze w stosunku do najmłodszych, rozwijające zainteresowania starszych, w tym adolescentów, a także seniorów. To najogólniejszy pakiet zadań tkwiący w zawodach organizatora edukacji pozaszkolnej, organizatora edukacji dla seniorów, dla których również istotne będzie wydobycie swoich atutów w postaci samooceny, zarówno pracujących w zawodzie, jak i uczących się do przejęcia pracy w nich. Ta może mieć charakter tzw. „pracy czasowej” lub innych form uzgadnianych z pracodawcami, którymi mogą być agencje pośrednictwa pracy, czy też sami rodzice, zainteresowani profesjonalna opiekunka dla nieletniego dziecka, czy organizacje kierujące oferty edukacyjne dla seniorów. Powyższe propozycje wpisują się w klasyfikacja działalności ludzkiej A. Schaffa (który wyodrębnia pięć grup, uznanych za adekwatne dla najbliższej przyszłości.

Potrzeba rozwoju nowych zawodów uzmysławia, że jedyną drogą rozwoju człowieka jest  proces edukacji, starający się przygotowywać człowieka do funkcjonowania w stale zmieniającym się społeczeństwie, którego cechą jest rozwój usług, z jednej strony zaspokajających coraz wyższe  oczekiwania człowieka, a z drugiej sytuujących jego zatrudnienie w tymże sektorze, bowiem aktualnie zatrudnienie w tradycyjnych sektorach gospodarki, tj. rolnictwie oraz przemyśle i budownictwie nie są atrakcyjne, chociażby ze względu na uciążliwości pracy. Przymiotom tym odpowiadają  wybrane zawody , tzw. zawody przyszłości, które warto promować, upowszechniać w społeczeństwie i proponować w nich edukację.

                                                                                             

Zawody przyszłości data dodania: 24.04.2014
Zawody przyszłości

Przemiany zachodzące w otaczającym świecie są głównymi wyznacznikami decydującymi o konkurencyjności pracowników na rynku pracy. W globalnym świecie co kilka miesięcy pojawiają się...

więcej
poprzednia 1 następna
Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 44
  • Dzisiejsze wizyty: 673
  • W tym miesiącu: 9227
  • W tym roku: 53316