Imieniny: Augustyna, Jaromira oraz Wilhelma
Jak rozmawiać

Zarządzanie konfliktami - przegląd technik cz. 2 - strona 1 z 3

SPOTKANIE W MILCZENIU
  Technika ta natomiast należy do jednych z najstarszych znanych przez ludzkość. Już w starożytnej Grecji zauważono, że jedną z podstawowych przyczyn powstawania konfliktów są błędy w komunikacji spowodowane brakiem precyzji w wysławianiu się i pobieżnością znajomości kunsztu krasomówstwa. Po przybyciu zwaśnionych stron do mędrca ten po rozpoznaniu przyczyn konfliktu zalecał próbę przebywania i funkcjonowania w jednym pomieszczeniu przez cały dzień w zupełnym milczeniu. Jakakolwiek agresja była srodze zakazana. Strony musiały przebywać w swoim towarzystwie, niemożliwe, więc było stosowanie takich pseudorozwiązań jak separacja, deprecjonowanie czy odwlekanie, a współistnienie w ciszy zmuszało do porozumiewania się za pomocą gestów i mimiki. Nauka wychwytywania istotnych, ale jakże subtelnych niuansów wyrazu oczu, układu ciała i gestów prowadziła często do zrozumienia jakże ważniejszych powodów wcześniejszego konfliktu, obniżenia napięcia u stron, częstokroć powodowanego przez używanie obraźliwych wyrazów czy słowne ironie, oraz zmianę nastawienia do partnera i przedmiotu sporu.
Technika ta wydaje się być trudna do przeprowadzenia w salach negocjacyjnych przez osoby działające częstokroć pod presją czasu. Wydaje się być jednak stworzona dla osób długo przebywających ze sobą, których komunikowanie werbalne obarczone jest błędami codzienności.
Popularne w ostatnich czasach treningi integracyjne zamawiane przez duże korporacje często bazują ma tej technice, która w wielu przypadkach wzmaga zrozumienie się członków zespołu, usprawnia ich współdziałanie dodatkowo integrując grupę.

WSPÓLNY CEL

 Aktualnie opisywana technika również została zaadaptowana do budowania więzi międzyludzkich poprzez prowadzących treningi integracyjne. Obecność zadania, do którego wykonania konieczne jest zaangażowanie wszystkich często pełni rolę katalizatora pojednania.
 Eksperyment pokazujący zalety tej techniki wszedł już na stałe do kanonu psychologii. Amerykańscy psychologowie M. i C. Sherif badali grupę chłopców podczas ich letniego obozu. W pierwszej fazie eksperymentu doprowadzili do powstania dwóch antagonistycznie do siebie nastawionych grup poprzez stwarzanie konfliktów między chłopcami, spowodowanych np. wyrządzaniem szkód jednej z grup, za które obwiniana była druga grupa. Wina oczywiście leżała po stronie eksperymentatorów. Gdy skala konfliktu powiększała się i zaczęły pojawiać się bijatyki, naukowcy przystąpili do rozwiązywania istoty sporu. Jednakże żadne ze stosowanych przez nich rozwiązań nie skutkowało. Dopiero stworzenie sytuacji zadaniowej odmieniło relacje. Pewnego dnia w okolice obozu przybyła ciężarówka z jedzeniem, utknęła jednak ona w piachu. Aby jedzenie znalazło się w obozie samochód musiał być przeholowany. Do wykonania tegoż zadania konieczny był udział chłopców z obu grup. Sytuacja wymagała współdziałania „ramię w ramię” i efektywnej komunikacji. Moment ten był również kluczowy dla rozpoczęcia konstruktywnego rozwiązywania konfliktu.
 Należy jednak podkreślić, że technika osiągania wspólnego celu, będąca niejako poszerzeniem „spotkania w milczeniu” ma pewne znamiona dekonstruktywnej reorientacji. Walka przeciwko trzeciej stronie jest przecież zmierzaniem ku wspólnemu celowi. Meritum problemu są tu wspominane wielokrotnie potrzeby. Gdyby celem chłopców była obrona jedzenia przed zagrożeniem zewnętrznym, a kulminacją wspólna uczta mielibyśmy do czynienia z stosownym wykorzystaniem opisywanej techniki. Jednakże gdyby sytuację tą poprzedzały kłótnie o podział jedzenia to nawet po obronie go przed intruzem zakończonej sukcesem, pierwotny konflikt by powrócił, mogłaby również nastąpić jego eskalacja. Stosując opisywaną technikę należy, więc pamiętać o wyborze celu i zadania, które mają doprowadzić do rozwiązania konfliktu nie generując dodatkowego.

BURZA MÓZGÓW

Pomysłodawca opisywanej techniki – A. Osborn dowodzi, że dla efektywności opracowywanych nowych pomysłów i skuteczności w podejmowaniu decyzji ważne jest oddzielenie procesów generowania pomysłów i decydowania. Burza mózgów jest właśnie realizacją tego postulatu przez grupę. Polega ona na: zdefiniowaniu celu, przypomnieniu zasad (unikanie dialogu podczas zgłaszania propozycji, powstrzymanie się od oceniania i krytyki, spontaniczne podejście, brak hierarchii między uczestnikami, wspólne autorstwo niezależnie od tego kto zaproponował wybrane w końcowej fazie rozwiązanie), nieskrępowanym proponowaniu wszelkich możliwych rozwiązań, bez poddawania ich jakiejkolwiek krytyce na tym etapie, wyłowieniu najbardziej adekwatnych w stosunku do wcześniej nakreślonego celu i analizie zakończonej wybraniem optymalnej opcji.
Metoda ta ma dość ograniczone spektrum zastosowań w wielu konfliktach, jednakże często służy negocjującym stronom zwiększając prawdopodobieństwo znalezienia rozwiązania sporu.

WCZUWANIE SIĘ W STANOWISKO DRUGIEJ STRONY

— Co ma według was zrobić Golda Meir? (...)
— Wycofać się z każdego cala arabskiego terytorium!
— Bez umowy? Nie otrzymując nic w zamian? — zapytał niedowierzająco Amerykanin.
— Nic. To nasza ziemia. Ona musi przyrzec, że wycofa się. — odpowiedział Naser.
— A co stałoby się z Goldą Meir, gdyby jutro rano pojawiła się w izraelskim radiu i telewizji i powiedziała: „W imieniu narodu izraelskiego obiecuję się wycofać z każdego cala te¬rytorium okupowanego od 1967 roku — Synaju, strefy Gazy, Zachodniego Brzegu, Jerozolimy, Wzgórz Golan. I chciałabym, abyście wiedzieli, że Arabowie nie złożyli nam w związku z tym jakiegokolwiek zobowiązania" - zapytał Amerykanin.
— O tak, ona miałaby kłopoty u siebie! — odrzekł Naser, wybuchając śmiechem.

 Zaprezentowany powyżej wywiad z prezydentem Egiptu Naserem z 1970 roku na temat konfliktu arabsko-izraelskiego sugestywnie ukazuje zalety techniki bazującej na stawianiu się w sytuacji innych. Bardzo często jest to prosta droga do uświadomienia sobie lub innym braku realizmu w składanych propozycjach. Polega ona na zamianie ról, a jej stopień decyduje o trafności prognoz rozwiązania konfliktu.
Pogłębiony wariant opisywanej techniki stosowany jest w psychoterapii grupowej, w której nosi nazwę psychodramy. Realizowany jest poprzez odgrywanie krótkich scenek, w których np. żona wciela się w rolę męża i vice-versa, w których naśladowane są typowe cechy, zachowania i powiedzenia. Oprócz zrozumienia motywów działania innych technika ta pozwala pacjentom na spojrzenie na siebie z boku, a poprzez często humorystyczne przerysowanie faktów czyni je łatwiejszymi do późniejszej analizy.
Przedstawiony sposób radzenia sobie z konfliktami nie jest łatwy, gdyż wymaga dużego zaangażowania stron, jednakże często prowadzi do pełnej zmiany optyki i źródło konfliktu niemalże przestaje istnieć.

Ciąg dalszy w trzeciej części artykułu

Inne w kategorii:

Zarządzanie konfliktami - przegląd technik cz. 3

ANALIZA KONSEKWENCJI  Eskalowanie konfliktu wynikającego z pozycyjnego podejścia...

Pseudo-rozwiązywanie konfliktów, cz. 1 Walka.

Każdy człowiek poprzez nabywane doświadczenia i udział w sporach jak również...

Pseudo-rozwiązywanie konfliktów, cz. 2

ESKALACJA             Rozumiemy przez nią takie zachowania, które...

Pseudo-rozwiązywanie konfliktów, cz. 3

POKOJOWE WSPÓŁISTNIENIE             Realizowane wspólnie przez obie...

Rozwiązywanie konfliktów i przebaczenie

Rozwiązywanie konfliktów i przebaczenie Obecność konfliktów świadczy o...

Wynegocjuj wynagrodzenie o jakim marzysz - zasługujesz na nie! Część 1

Nie umiesz wynegocjować wynagrodzenia o jakim marzysz? Od dzisiaj zacznij...

Wynegocjuj wynagrodzenie o jakim marzysz - zasługujesz na nie! Część 2

Określiłaś, co jest ważne dla Ciebie, ale czy wiesz co jest istotne dla Twojego...

Wynegocjuj wynagrodzenie o jakim marzysz - zasługujesz na nie! Część 3

Co zrobić, jeśli negocjujesz już dość długo, ale przedstawiona przez...

Wynegocjuj wynagrodzenie o jakim marzysz - zasługujesz na nie! Część 4

Nie masz doświadczenia w negocjowaniu swojego wynagrodzenia? Zrezygnowałaś z...

Wynegocjuj wynagrodzenie o jakim marzysz - zasługujesz na nie! Część 5

Kiedy czytasz o tym, czego nie robić, zapewne myślisz sobie, że niemożliwe jest...

Sztuka skutecznej argumentacji i komunikacja pozawerbalna w negocjacjach

Podejmując trud przekonywania drugiej strony nie możemy ograniczyć się do pracy...

Zarządzanie konfliktami - przegląd technik cz. 1

Wszystkie z technik efektywnego rozwiązywania konfliktów bazują na analizie jego...

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 45
  • Dzisiejsze wizyty: 674
  • W tym miesiącu: 9228
  • W tym roku: 53317