Imieniny: Henryka, Mariusza oraz Erwina
Kształcenie ustawiczne

Szkolenia - strona 1 z 2

Szkolenia, w których uczestniczą pracownicy mogą wiązać się z podnoszeniem istniejących kwalifikacji lub zdobywaniem nowych umiejętności. Przedsiębiorstwom zaś, szkolenia zawodowe pracowników pomagają rozwijać się i stawać się bardziej efektywnymi. Zwiększa się również zadowolenie pracownika z  pracy i z perspektyw zawodowych.

Inwestycje w szkolenia w pracowników w każdym wieku  przynoszą konkretne rezultaty, w tym w szczególności:

 • zmniejszenie absencji
 • mniej wypadków przy pracy
 • wzrost motywacji i zaangażowania
 • lepsza wydajność.

 

Autorzy przewodnika dobrych praktyk w zarządzaniu wiekiem: Naegele i Walker z Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy zidentyfikowali szereg korzyści jakie daje przedsiębiorstwom zarządzanie wiekiem w obszarze szkoleń i kształcenia ustawicznego:

 • kształcenie i szkolenia starszych pracowników pomagają zwiększyć ich ogólny poziom umiejętności i innowacyjności;
 • rozwój zawodowy starszych pracowników motywuje młodszych, którzy widzą pewien potencjał do rozwoju kariery zawodowej. W wyniku tego ich  motywacja wzrasta, podobnie jak ich szacunek do pracy wykonywanej przez starszych kolegów. Jest to szczególnie zasadne w odniesieniu do zróżnicowanych wiekowo zespołów pracowniczych, bo sprzyja międzypokoleniowej wymianie wiedzy;
 • poprawa jakości produktów i usług świadczonych przez organizację;
 • w wielu organizacjach, zaangażowanie starszych pracodawców zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu umiejętności i potencjału do rozwoju zawodowego i wewnętrznych transferów;
 • udział w szkoleniach w miejscu pracy zwiększa zatrudnialność starszych pracowników: to sprawia, że są bardziej zmotywowani i elastyczni, a także predysponuje ich do większej mobilności,  zarówno pionowej jak i poziomej;
 • przeprowadzenie kształcenia i szkolenia we wcześniejszych etapach kariery zawodowej powoduje, że pracownik jest bardziej skłonny do uczestnictwa w szkoleniach w późniejszych etapach kariery: może to pomóc obniżyć bariery uczestnictwa napotykane wśród starszych grup wiekowych.

 

Istnieje szeroki zakres dobrych praktyk w obszarze kształcenia i szkoleń. Niektóre podejścia obejmują:

 • brak ograniczeń wiekowych w określaniu dostępu do kształcenia i szkoleń;
 • specjalne wysiłki, aby motywować szkolących się pracowników, ustalenie metod szkoleń i wsparcia;
 • systematyczna ocena;
 • szczególne przepisy w zakresie udzielania urlopów;
 • analiza potrzeb organizacji w zakresie umiejętności, poprzez dopasowanie ich do dostępnych umiejętności i indywidualnego statusu edukacyjnego starszych pracowników i wykorzystania ich w metodologii i treściach szkoleń;
 • ciągłe monitorowanie postępów w wykształceniu pracownika;
 • określenie możliwości kształcenia jako integralnej części planowania kariery zawodowej, a nie tylko jako specyficzne dla zawodu;
 • połączenie systemów szkolenia z cyklem życia poszczególnego pracownika;
 • organizacja pracy tak, aby przyczyniała się do uczenia się i rozwoju - na przykład w ramach grup i zespołów zróżnicowanych wiekowo.
 • wykorzystywanie starszych pracowników i ich szczególnych kwalifikacje zarówno jako moderatorzy dalszej edukacji dla starszych i młodszych pracowników, jak i organizacyjnego "zasobu wiedzy".

 

Poniżej scharakteryzowano pokrótce wybrane narzędzia rekomendowane przez wielu autorów licznych opracowań.Podstawą zarządzania wiekiem w obszarze kształcenia, a  więc podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji, jest zapewnienie równego dostępu do szkoleń wszystkim pracownikom bez względu na wiek. Wiek, ale także płeć pracownika nie powinny mieć znaczenia w sytuacji kierowania pracowników na szkolenia czy kurs.Możliwość odbycia szkoleń w firmie zachęca pracowników do pozostania w miejscu pracy, oszczędzając firmom kosztów dodatkowej rekrutacji. Pracownicy nie zawsze zdają sobie sprawę z możliwości, z których mogą skorzystać, dlatego załoga każdej firmy powinna być świadoma, że szkolenia i rozwój są dostępne dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych. Korzystne dla obu stron mogą okazać się regularne spotkania pracodawców z pracownikami w celu omówienia potrzeb rozwojowych i możliwości, które są dostępne.Aby starsi pracownicy chcieli uczestniczyć w podnoszeniu i uzupełnianiu swoich kwalifikacji przede wszystkim, uczący się muszą widzieć realne i praktyczne korzyści z nauki w swoim życiu prywatnym i zawodowym, zaś sam proces kształcenia powinien mieć atrakcyjną formę, uwzględniającą różnorodne metody i środki dydaktyczne oraz odbywać się w dogodnych warunkach. Podstawą efektywnego uczenia się musi być aktywność i zaangażowanie się w cały proces uczenia się ze strony dorosłej osoby uczącej się.

10 zasad uczącej się osoby dorosłej

1. Uczę się dla zrozumienia otaczającego świata.

2. Uczę się, aby funkcjonować jako obywatel.

3. Uczę się być gotowym do wyzwań i zmian.

4. Uczę się, aby być mobilnym na rynku pracy.

5. Uczę się, bo chcę zdobyć pracę, utrzymać ją i awansować.

6. Uczę się, aby doskonalić posiadane umiejętności i rozwijać zainteresowania.

7. Uczę się, aby realizować swoje marzenia i cele.

8. Uczę się dla samej przyjemności poznawania i rozwoju.

9. Pomagam innym w uczeniu się, rozwoju i samorealizacji.

10. Uczę się, bo chcę, potrzebuję i dostrzegam taką powinność.

Ważne są zatem działania służące podnoszeniu motywacji starszych pracowników, między innymi poprzez promowanie mody na doskonalenie się przez całe życie oraz wspieranie samorealizacji. Warto przy tym podkreślać korzyści wynikające z posiadania wysokich kwalifikacji. Należy przeciwdziałać przekonaniu, tak popularnym wśród starszych pracowników, ze raz zdobyte wykształcenie wystarczy na całe życie. Szkolenia organizowane dla osób 50+ nie powinny być wyłącznie związane z podnoszeniem kwalifikacje zawodowych tych osób, takich jak nauka obsługi komputera. Istotne w procesie podnoszenia motywacji starszych pracowników i ich gotowości do dalszego rozwoju są szkolenia miękkie, czyli warsztaty umiejętności społecznych. Pracownicy 50+ powinni mieć poczucie, że firma w nich inwestuje, że mają przed sobą perspektywę rozwoju i nowe zadania i cele do zrealizowania. „Tylko w ten sposób  można przeciwdziałać szkodliwym skutkom stereotypu, że osoby starsze nie są już w stanie uczyć się i przystosowywać do nowych sytuacji. Wszelkie szkolenia powinny służyć temu, by osoby 50+ znów uwierzyły w siebie i swoje możliwości. Bez wiary w to, że mają swoje miejsce w społeczeństwie, mogą naprawdę stać się ciężarem. I dla społeczeństwa, i dla siebie.”

Liczne programy unijne umożliwiają różnym podmiotom przeszkolenie starszych pracowników w zakresie różnych umiejętności: informatycznych, obsługi kas, języków obcych. Warto, podejmując decyzje o skierowaniu na szkolenia zapoznać się z szeroka ofertą szkoleń adresowanych właśnie do tej grupy. Istotna zaletą takich szkoleń jest, oprócz zdobycia nowych kwalifikacji, niskie lub zerowe koszty uczestnictwa. Firma może zatem bezpłatnie podnieść lub uzupełnić kompetencje swoich pracowników.

 

 

 

Polityka szkoleniowa pracodawcy data dodania: 08.01.2014
Polityka szkoleniowa pracodawcy

Polityka szkoleniowa pracodawcy jest ważnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ nakłady na szkolenie pracowników uznać należy za inwestycję w kapitał ludzki. Szkolenie...

więcej
poprzednia 1 następna
Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
 • Goście on-line: 150
 • Dzisiejsze wizyty: 375
 • W tym miesiącu: 8851
 • W tym roku: 8851