Imieniny: Augustyna, Jaromira oraz Wilhelma
Stres

Stres jako negatywny aspekt pracy zawodowej kobiet

Aktywność zawodowa daje tym większe zadowolenie z wykonywanej pracy, im jednostka ma lepsze samopoczucie i samoocenę. Ludzie o wysokim poczuciu własnej wartości są bardziej zadowoleni z życia i posiadają więcej satysfakcji z wykonywanej pracy. Samoocena wpływa na sposób postrzegania siebie i otaczającego świata, jest podstawą działalności zawodowej. Praca zatem, będąc jednym z istotnych elementów budowania  wysokiego poziomu własnej wartości, daje jednostce poczucie pewności siebie, własnych kompetencji zawodowych, asertywności, umiejętności postępowania z ludźmi…

            Jednakże oprócz pozytywnych konsekwencji osobowych pracy zawodowej wyróżniamy także jej aspekty negatywne. Jednym z niepożądanych aspektów pracy zawodowej jest niewątpliwie nadmierny stres. Choć prawdą jest, że na ten czynnik narażeni są wszyscy pracownicy, niezależnie od miejsca zatrudnienia, branży pracy, czy stanowiska, to jednak najczęściej doświadczają go kobiety.

            Stres w pracy jest najczęściej definiowany jako szkodliwa fizyczna i emocjonalna reakcja na wymagania, które nie pokrywają się z możliwościami, zasobami lub potrzebami kobiet. Nadto pracownik odczuwa stres związany z pracą wówczas, gdy nie odpowiadają mu warunki zatrudnienia, obowiązki, które musi wykonywać lub struktura organizacyjna zatrudniającej go instytucji. Do najczęściej wymienianych przez kobiety stresorów są: poczucie braku kontroli (poczucie, że nie ma się wpływu na wykonywana pracę), monotonia, naglące terminy, szybkie tempo pracy, doświadczenie przemocy fizycznej i psychicznej, szkodliwe warunki pracy.

            Koszty stresu, jakie ponoszą kobiety są znaczne. Stres wpływa na choroby serca, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, jest przyczyną wzmożonego niepokoju, udarów, schorzeń kostno-mięśniowych, depresji, a także samobójstw. Nie dowiedziono istnienia bezpośredniego związku między stresem a zapadalnością na nowotwory, jednak zestresowane kobiety, aby zmniejszyć odczuwane napięcie psychosomatyczne, często sięgają po tabletki przeciwbólowe i uspokajające, papierosy, alkohol, a nawet narkotyki, które zwiększają ryzyko zachorowania.

            Nadto, stres związany z pracą zawodową, może być przyczyną: uzależnień, problemów ze snem, migren, skłonności do irytacji czy agresji. Może również powodować występowanie stanów lękowych, niezadowolenie z życia oraz osłabienie układu immunologicznego. Przemęczenie osłabia również pamięć, koncentracje i zdolność rozwiązywania problemów. Jest też jedna z przyczyn wypadków przy pracy. Wszystkie z wymienionych skutków stresu mogą zahamować rozwój kariery zawodowej, mogą doprowadzić do zwolnienia z pracy, a także negatywnie wpływać na relacje ze współpracownikami, przyjaciółmi i rodziną. Konsekwencje stresu zawodowego podnoszą również koszty pracodawców spowodowane absencja w pracy, zmniejszoną wydajnością, wzrostem wypadków, kosztami wymiany pracowników oraz kosztami spowodowanymi zwiększoną zachorowalnością.

            Liczne badania dowodzą, że ludzie niezadowoleni z pracy częściej zapadają na poważne choroby niż ci, którzy równie ciężko pracują, ale mają satysfakcję z tego, co robią. Ponadto zauważono, że bezrobotni chorują częściej niż osoby pracujące. U osób zestresowanych lub niezadowolonych ze swojej pracy zachodzą także niekorzystne zmiany w sposobie funkcjonowania. Dotyczą one zawodowej deformacji osobowości (to znaczy sumę niepożądanych konsekwencji wykonywanego zawodu, czyli wszelkie niekorzystne zmiany osobowości, nieprawidłowości rozwoju, przekłamania w odbiorze własnych przeżyć, sądów i zachowań) i obejmują również sferę funkcjonowania w związkach partnerskich, rodzinie, kręgu przyjaciół oraz kontaktach ze współpracownikami. Obniżone poczucie doznań osobistych polega na stopniowej utracie zdolności rozwiązywania problemów i niemożności przystosowania się do trudnych warunków zawodowych. Wiąże się ono także z poczuciem niezadowolenia z własnych osiągnięć, a także braku kompetencji i satysfakcji z pracy.

            Warto również nadmienić, że indywidualne korzyści płynące z pracy zawodowej najbardziej podkreślają kobiety ze średnim i wyższym wykształceniem, mieszkające w dużych miastach i plasujące się w najwyższych grupach dochodów na jedna osobę w rodzinie. Korzyści osobiste, jakie czerpią z pracy, to kontakty z ludźmi, samorealizacja i dowartościowanie się. Nie bez znaczenia jest również ucieczka od monotonii i poczucie wzrostu atrakcyjności.

Inne w kategorii:

Rozumieć skutki stresu I zapobiegać im

Stres jest reakcją organizmu na sytuację zewnętrzną, objawiającą się na...

Sposób na stres

Niezależnie od tego jaką grupę zawodową reprezentujemy,  wszyscy jesteśmy...

Sposób na stres cz. 2 Eliminacja

Stres - eliminacja A zatem, spróbujmy zastanowić się, gdzie tkwią przyczyny...

Zarządzanie stresem

W ostatnim czasie stres staje się coraz powszechniej występującym zjawiskiem....

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 42
  • Dzisiejsze wizyty: 704
  • W tym miesiącu: 9258
  • W tym roku: 53347