Imieniny: Filipa, Pauliny oraz Eweliny
Zdrowie

Promocja zdrowia poprzez rekreację

Zdrowie jest jedną z podstawowych, najbardziej cenionych wartości w życiu człowieka, warunkujące inne wymiary życia jednostki. Jest ono ważniejsze od wszelkich bogactw i dóbr materialnych, jest podstawą prawidłowego rozwoju człowieka; jego dobry stan umożliwia oraz ułatwia, człowiekowi osiąganie celów życiowych, realizację marzeń. Traktowanie zdrowia jako jednego z najbardziej pożądanych i cenionych dóbr w życiu jednostki potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych w czerwcu 2010 roku. Na zachowanie dobrego stanu zdrowia, jako jednej z czołowych wartości, wskazało trzy czwarte respondentów (74%); wyżej cenione było jedynie szczęście rodzinne (84%).

           
Zdrowie stanowi także podstawowy czynnik zasobów indywidualnych i społecznych, bowiem zdrowe jednostki tworzą zdrowe społeczeństwo, które wytwarzając różnego rodzaju dobra zapewnia odpowiedni status życia swoim członkom. Pomimo jednak, że wielu ludzi deklaruje, że zdrowie jest dla nich wartością priorytetową, to w życiu codziennym nie dba się o nie w sposób wystarczający. Zdrowie zatem to dobrostan, o który należy dbać, ponieważ w dużej mierze umożliwia on sprawne społeczne funkcjonowanie i zaspokojenie życiowych aspiracji.

            Dokonywane przez człowieka wybory w kontekście zachowań pro- lub antyzdrowotnych są  w znacznym stopniu zdeterminowane przez strukturę kulturową, zawierającą normy, wzory, sposoby postrzegania i oceny zjawisk świata zewnętrznego, która stanowi dla niego swego rodzaju kapitał nabyty w toku procesu socjalizacji. Wśród wszystkich instytucji, mających swój niewątpliwy udział we wspomnianym procesie  kształtowaniu zachowań zdrowotnych i promocji zdrowia, najważniejszą rolę pełni rodzina pochodzenia. Program edukacji zdrowotnej powinien także obejmować swym zasięgiem całe środowisko w którym człowiek przebywa, ponieważ bez odpowiednich działań w środowisku niemożliwe jest oddziaływanie na świat wartości i priorytetów człowieka.

             Promocja zdrowia jest to proces, który umożliwia jednostkom i grupom społecznym kontrolę nad czynnikami warunkującymi zdrowie, sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtujący środowiskowe i osobnicze czynniki pozwalające zachować zdrowie.

            Dynamika życia ludzkiego sprawiła, że analiza zdrowia jedynie na płaszczyźnie biologicznej i medycznej stała się niewystarczająca, Na przełamanie takiego stereotypu o postrzeganiu zdrowia wpłynęło rosnące zapotrzebowanie w zakresie nauk o człowieku na integracje wiedzy oraz konstruowanie wielowymiarowej teorii zdrowia, a co za tym idzie spójnej koncepcji zdrowego stylu życia.

            W zdrowy styl życia i edukację prozdrowotną wpisuje się rekreacja, której rodzice powinni uczyć dziecko od najmłodszych lat. Zdrowe dziecko, bowiem, to w przyszłości zdrowy, niezależny i twórczy obywatel społeczeństwa. Zdrowie i umiejętność podejmowania racjonalnych zachowań o charakterze rekreacyjnym powinno, zatem, uzyskać najwyższy priorytet wśród różnorodnej aktywności ludzkiej.

            Współcześnie cała aktywność ludzka: praca zawodowa, odpoczynek, a nawet życie rodzinne ujęte jest w ramy różnych stowarzyszeń i instytucji życia publicznego. Stąd niewiele jest obecnie dziedzin życia, które nie byłyby objęte wpływami różnych organizacji. Wypoczynek również coraz częściej odbywa się w ramach życia zorganizowanego i sformalizowanego.

            Rekreacja, bierna lub czynna, zawsze umożliwia jednostce odpoczynek, odprężenie, relaks. Dlatego funkcje wypoczynkowe powinny dominować w każdej rekreacyjnej aktywności człowieka, ponieważ ich zaniechanie, bądź zaniedbanie wiąże się konsekwencjami zdrowotnymi i emocjonalnymi. Wykonywanie, bowiem, określonej pracy wywołuje proporcjonalny do wysiłku rodzaj zmęczenia, to zaś rodzi potrzebę odpoczynku. Stąd wypoczynek poprzez rekreację jest jednocześnie środkiem wpływającym na zachowanie równowagi biologicznej człowieka.

            Najważniejszymi cechami wypoczynku poprzez rekreację są z punktu widzenia psychologicznego atrakcyjność i wykonalność. Czynności rekreacyjne atrakcyjne i możliwe do wykonania są częściej podejmowane, poprzez ekscytacje nimi szybciej wpływają  na odprężenie i obniżenie napięcia nerwowego. Stwarza to najlepsze warunki do regeneracji wszystkich sił: psychicznych, fizycznych, warunki do odtwarzania potencjału życiowego człowieka. Właściwie dobrane formy wypoczynku zapobiegają również utrwalaniu się i nawarstwianiu skutków zmęczenia. Dzięki rekreacyjnym formom wypoczynku człowiek wyrabia w sobie poczucie dystansu wobec problemów życia codziennego, a to z kolei daje szansę efektywniejszego i twórczego podejścia do licznych obowiązków. Należy, zatem, zadbać o siebie, aby móc później dbać i myśleć o innych

Inne w kategorii:

Cukrzyca - „słodki” problem

Często bywa lekceważona i bagatelizowana. Nieleczona może doprowadzić do...

Cichy zabójca

Osoby mające problemy z nadciśnieniem bardzo często nie zdają sobie sprawy, jak...

Zdrowe życie

Zdrowie jest fundamentem funkcjonowania w życiu, a tym samym w pracy. Zdrowie...

Biegaj! - Będziesz Młodsza

Według ostatnich badań opinii publicznej ponad 82% Polek chciałoby zmienić coś...

Biegaj! - Będziesz Młodsza cz.2

Jak zacząć biegać? Nie zaczynaj biegania od biegania. Najpierw maszerujemy....

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 57
  • Dzisiejsze wizyty: 57
  • W tym miesiącu: 3159
  • W tym roku: 21689