Imieniny: Henryka, Mariusza oraz Erwina
Treści statyczne

O nas

Akademia Kultury Informacyjnej (Lider projektu) spółka spin-off - jest inicjatywą przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych i profesjonalnego biznesu, jak również praktyków i teoretyków uczestniczących w budowaniu nowoczesnych programów kształcenia bazujących na modułowym kreowaniu ścieżek karier zawodowych oraz pozyskiwania funduszy unijnych na realizację tych programów. Nie działa dla zysku. Organizacja realizując swoje cele statutowe angażuje się w takie przedsięwzięcia jak: badania, seminaria, konferencje, szkolenia, studia podyplomowe oraz systemy certyfikacji związane z zagadnieniami strategii prowadzenia biznesu ze szczególnym uwzględnieniem kapitału intelektualnego w organizacjach. Realizuje i koordynuje zlecane przedsięwzięcia gospodarcze, społeczno - gospodarcze i edukacyjno - społeczne (projekty) w formie projektów know – how, w których nacisk położony jest na innowacyjność rozwiązań. Wśród ofert i rozwiązań programowych szczególną uwagę organizacja poświęca wnikliwej analizie potrzeb edukacyjnych swoich Klientów, starając się zapewnić jak najwyższy standard świadczonych usług. Budując programy szkoleniowe realizuje idee projektów dostosowanych do potrzeb konkretnego klienta. Programy te, jak i cały proces rozwoju edukacyjnego firmy są poddawane wnikliwej ocenie bieżącej, jak i analizującej kolejne okresy działalności. Pozwala to Akademii stale doskonalić działalność oraz elastycznie reagować na pojawiające się potrzeby. Mocną stroną Akademii jest umiejętność transferowania wiedzy społecznej do gospodarki i łączenia jej z rentowną praktyką gospodarczą. Głównym filarem organizacji są ludzie, którzy tworzą unikalny i doświadczony zespół.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Partner projektu) jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła miano Akademii Teologii Katolickiej. Od 1999 roku działa jako UKSW. Aktualnie uczelnia kształci ponad 16 000 studentów na 34 kierunkach studiów i zatrudnia ponad 1100 osób. Oferta edukacyjna uczelni umożliwia uzyskanie różnych stopni wykształcenia na kierunkach ścisłych i humanistycznych. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, zarówno na studiach jednolitych magisterskich,  jak i studiach pierwszego i drugiego stopnia. UKSW oferuje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i doktoranckich.  Został powołany także Uniwersytet Otwarty, do którego zadań należy kształcenie otwarte, stwarzające osobom dorosłym warunki do doskonalenia i uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kompetencji ogólnych i specjalistycznych. Większość z prowadzonych kierunków posiada certyfikaty jakości kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej.Studenci UKSW mają możliwość  wyjazdów na stypendia krajowe w ramach programu MOST oraz na stypendia zagraniczne poprzez program ERASMUS. Uczestniczą w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich albo samorządzie studentów. Na Uniwersytecie działa także chór akademicki, teatr i Biuro Karier.

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 26
  • Dzisiejsze wizyty: 387
  • W tym miesiącu: 8863
  • W tym roku: 8863