Imieniny: Marleny, Seweryna oraz Odylii
Zarządzanie czasem

Niewłaściwe zarządzanie czasem pracy jako czynnik stresogenny

Jednym z kryteriów niewłaściwego zarządzania czasem pracy jest obciążenie pracą. Z racji swej wielowymiarowości może ono być definiowane w różnym kontekście znaczeniowym:

1. Obciążenie może być wyrażone liczbą wymaganych zadań, jakie pracownik musi podjąć, niezależnie od wykonywanego już zadania głównego;

2. Obciążenie może być wyrażone zarówno w terminach subiektywnie odczuwanego stanu (trudności zadania), jak i w terminach obiektywnych konsekwencji (zmniejszenie się dokładności pracy);

3. Obciążenie może być wyrażone w aspekcie zakresu uwagi wymaganej przez dane zadanie, a w konsekwencji przez zakres uwagi, która może być zredukowana podczas wykonywania innych zadań;

4. Obciążenie może oznaczać presję czasu, czyli deficyt czasu wymaganego do wykonania serii zadań;

5. Obciążenie może oznaczać taki aspekt sytuacji wykonywanego zadania, który sprawia, że podmiot wykonujący go wymaga większej liczby informacji o samym zadaniu.

            Obciążenie pracą, stanowiąc wewnętrzny ładunek pracy, samo przez się nie jest zjawiskiem patologicznym, lecz jedynie patogennym. Oznacza to, że obciążenie pracą może wywoływać w organizmie człowieka stany patologiczne, ale tylko w określonych okolicznościach.

            W przeciwieństwie do obciążenia pracą zdecydowanie patologiczny wymiar posiada zjawisko przeciążenia pracą. Pojecie przeciążenia implikuje zawsze przekroczenie punktu krytycznego, poza którym nie ma już dla organizmu człowieka żadnych pozytywów, lecz same negatywy. Przeciążenie pracą można podzielić na: przeciążenie ilościowe oraz jakościowe.

            W przypadku przeciążenia ilościowego pracą kryterium podziału są obiektywne wskaźniki ilościowe pracy, podczas gdy w przypadku obciążenia jakościowego – obiektywne parametry pracy, przefiltrowane przez indywidualne cechy zaangażowanego w pracę podmiotu. Ponieważ przeciążenie ilościowe ma w większej mierze charakter obiektywny, niezależny od percepcji cech osobowych pracownika, zaś obciążenie jakościowe w większej części posiada charakter subiektywny, mówi się także o obiektywnym i subiektywnym przeciążeniu pracą.

            O ile obiektywne przeciążenie praca odciska wyraźnie swoje piętno na zdrowiu fizycznym jednostki, o tyle jakościowe przeciążenie powoduje w większym stopniu uszczerbek na zdrowiu psychicznym. Ten ostatni ma miejsce w trzech zasadniczych okolicznościach:

1. Wymagania zadań są zbyt wysokie w stosunku do zdolności i możliwości jednostki (wykształcenia i kwalifikacji). Ten rodzaj jakościowego przeciążenia pracą dotyczy w szczególności tych zawodów, w których głównym zadaniem jest kierowanie ludźmi;

2. Rozbieżność pomiędzy wyidealizowanym obrazem roli zawodowej, a faktycznym zakresem wykonywanej pracy. W powyższym układzie zachodzi z jednej strony stereotypowe przywiązanie do wysokiego statusu zawodowego oraz rzeczywiste dopasowanie indywidualnych możliwości do wysokich wymagań roli, a z drugiej strony niezgodność pomiędzy wysoką kompetencją, a realnie małymi wymaganiami w pracy;

3. Układ, w którym zadania pracy są zbyt łatwe w stosunku do oczekiwań i możliwości jednostki. Ten typ jakościowego obciążenia pracą dotyka najdotkliwiej pracowników objętych tradycyjna nazwą „pracownicy fizyczni”.

            Zarówno jakościowe jak i ilościowe przeciążenie pracą powoduje rożne symptomy napięcia psychicznego i fizycznego. Są to między innymi: niezadowolenie z pracy, napięcie psychiczne spowodowane pracą, niskie poczucie własnej wartości, poczucie zagrożenia, zakłopotanie, wysoki poziom cholesterolu we krwi, przyspieszone tętno i inne. Ponadto na powstawanie stresu w miejscu pracy maja również wpływ: szybkie tempo pracy, brak wpływu na tempo pracy, presja czasu, zbyt dużo lub zbyt mało pracy, krótkie niezwiązane ze sobą cykle pracy lub praca nużąca. 

             

Inne w kategorii:

Instrukcja obsługi siebie: jak zarządzać efektywnie czasem

Zarządzanie czasem jest umiejętnością, która dotyczy osób w każdym wieku....

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 41
  • Dzisiejsze wizyty: 203
  • W tym miesiącu: 6831
  • W tym roku: 118410