Imieniny: Heleny, Henryka oraz Halszki
Nagrody

NAGRODY JAKO SKŁADNIK SYSTEMU MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW Część I: System motywowania pracowników a nagrody finansowe

Pobudzanie motywacji pracowników jest procesem złożonym i wieloaspektowym. Jego celem jest stworzenie w danym przedsiębiorstwie sprawnego zespołu pracowniczego, który będzie efektywnie wykonywał swoją pracę. Dlatego też, aby cel ten osiągnąć, należy zmotywować pracowników do takich zachowań, które będą nastawione na cele firmy, za pomocą bodźców, które jednocześnie zaspokoją ich własne potrzeby. Bodźce wchodzące w skład systemu motywacyjnego oddziałującego na pracowników można podzielić na dwie kategorie: motywację materialną oraz motywację niematerialną. Każdy z rodzajów motywowania może występować odrębnie jako wybrany schemat zachęcający pracownika do podejmowania działań na rzecz przedsiębiorstwa. Występowanie jednego i drugiego rodzaju motywowania zapewnia również większy wachlarz możliwości wyboru oraz pozwala na dostosowanie poszczególnych bodźców do warunków, którymi dysponuje korporacja. Motywacja materialna uwarunkowana jest korzyściami finansowymi oferowanymi pracownikowi i oparta jest dodatkowo na systemie świadczeń socjalnych na rzecz pracownika. Motywacja niematerialna, z kolei, zawiera w sobie tak zwane miękkie sposoby pobudzania zachowań oraz możliwości związanych z rozwojem pracownika i zaspokajaniem jego potrzeb ambicjonalnych.

            Można, zatem, wyróżnić cztery kryteria skuteczności systemu motywowania pracowników:

1. System motywowania powinien zaspokajać elementarne potrzeby jednostki, takie jak: potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa oraz czynniki higieniczne.

2. Nagrody oferowane przez daną firmę powinny być na tyle konkurencyjne w zestawieniu z nagrodami oferowanymi przez podobne przedsiębiorstwa, by były w stanie zatrzymać ekspertów na danym stanowisku pracy.

3. System nagradzania pracowników powinien być rzetelny i sprawiedliwy, ponieważ w momencie, gdy pracownicy zaczną odczuwać dysproporcje w systemie nagradzania wśród pracowników pracujących na podobnych stanowiskach, nastąpi u nich spadek morale, a to w konsekwencji może doprowadzić do obniżenia się efektywności ich pracy.

4. System nagradzania powinien charakteryzować się różnorodnością (różne nagrody, zróżnicowane metody ich osiągania), która wynika z faktu, że ludzie posiadają różne potrzeby, a tym samym wybierają zróżnicowane metody ich osiągania.

            Jednym z popularnych elementów motywacji jest motywacja finansowa, czyli przydzielanie indywidualnych lub grupowych gratyfikacji pieniężnych pracownikom. Nagroda taka ma na celu wzmocnienie wydajności, zwiększoną motywację w przedsięwzięciach niecodziennych wydarzeń, jakie zachodzą w firmie. Mogą to być procesy zmiany wizerunku firmy, wprowadzenie nowego produktu na rynek, czy podwyższenie w znacznym stopniu zysków przedsiębiorstwa. Otrzymanie nagrody okazjonalnej jest dla pracownika wyróżnieniem i potwierdzeniem jego wyjątkowej zasługi, jaką włożył w wykonanie działania na rzecz polepszania dobrobytu swojego pracodawcy. Wiele firm posiada na takie okazje specjalnie przygotowany fundusz, zaplanowany w swoim budżecie. Bezpośrednie kierownictwo nie dysponuje, w wielu przypadkach, możliwością przyznawania takiej nagrody, ale zazwyczaj jest łącznikiem, który nominuje najlepszego ze swoich pracowników. Do nagrody, zatem, nominowani są pracownicy, którzy w sposób szczególny wyróżnili się wśród całego grona zatrudnionych w firmie. Nagrodę specjalna, zaś, przyznaje się stosunkowo rzadko i brane są pod uwagę osoby stanowiące najsilniejsze ogniwa instytucji, pochodzące z różnych oddziałów firmy znajdujących się na terenie całego kraju.

            Wynagradzanie motywacyjne obejmuje także pracowników wyższych szczebli zarządzających organizacją lub placówkami na terenie całego regionu, na którym działa przedsiębiorstwo. Ludzie bezpośrednio zarządzający, wiec, powinni mieć ustalony odmienny schemat płac i premiowania, tak aby miało ono charakter motywujący do jak najlepszej pracy na rzecz organizacji. W związku z powyższym wiele firm odchodzi od nagradzania przełożonych jedynie na podstawie sprawowanej pozycji w organizacji. Znaczenie, bowiem, odgrywają kompetencje, jakie posiada i jakimi  wykazuje się menadżer. Kierownictwo jest nagradzane za stopień podejmowanej odpowiedzialności.

Inne w kategorii:

NAGRODY JAKO SKŁADNIK SYSTEMU MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW Część II: System motywowania pracowników a nagrody niematerialne

System nagradzania pracowników, jak to zostało już nadmienione, pełni funkcję...

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 44
  • Dzisiejsze wizyty: 34
  • W tym miesiącu: 778
  • W tym roku: 25271