Imieniny: Henryka, Mariusza oraz Erwina
Międzypokoleniowy transfer wiedzy

Korzyści z doświadczeń 50+

Sposobem przekazywania wiedzy młodym/nowym pracownikom przez starszych/bardziej doświadczonych jest mentoring. „Mentoring jest procesem, w którym wybra­ne i przeszkolone osoby udzielają wskazó­wek i rad, umożliwiających ich podopiecz­nym robienie kariery. Celem mentoringu jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności, których pracownik potrzebuje na stanowisku pracy.”

Metoda oparta na mentoringu uważana jest za najskuteczniejszą ponieważ opiera się na długotrwałej współpracy młodego, niedoświadczonego pracownika z doświadczonym pracownikiem firmy – mentorem. Mentor to zwykle osoba o dużych sukcesach zawodowych, doświadczeniu i kwalifikacjach, ciesząca się w organizacji po­ważaniem i szacunkiem oraz posiadająca od­powiednie cechy osobowościowe i umiejęt­ności społeczne.

Do roli mentora doskonale nadają się pracownicy 50+. Ich rola w odniesieniu do młodych pracowników polega na:

 • udzielaniu rad w zakresie programów własnego roz­woju;
 • udzielaniu ogólnej pomocy w zakresie programów kształcenia;
 • udzielaniu wskazówek, jak zdobyć wiedzę i umiejęt­ności potrzebne do realizowania zadań;
 • udzielaniu rad, jak uporać się z problemami admini­stracyjnymi, technicznymi bądź społecz­nymi
 • udzielaniu informacji o kulturze organizacyjnej fir­my;
 • udzielaniu pomocy w realizacji projektów poprzez wskazanie odpowiedniego kierunku

 

Literatura i praktyka przedsiębiorstw  wyróżnia różne sposoby przekazu kompetencji między starszymi i młodszymi pracownikami. Jednak zawsze konieczna jest obecność osoby starszej doświadczonej. W jednej z firm stosowano np. dwie metody pracy z uwzględnieniem roli mentora:

 • pracę równoległą, która polegała na tym, że mentor i uczeń pracowali wspólnie
 •  przejęcie roli, polegające na tym, że uczeń pod nadzorem mentora przejmuje jego obowiązki.

 

 

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
 • Goście on-line: 234
 • Dzisiejsze wizyty: 595
 • W tym miesiącu: 9072
 • W tym roku: 9072