Imieniny: Marleny, Seweryna oraz Odylii
Kariera i rozwój

Jak szukać pracy

Chcąc znaleźć pracę, należy przede wszystkim zebrać informacje o rynku pracy, na którym planuje się pracować. Pomoże to na ocenę szans na zatrudnienie - poprzez porównanie informacji o potrzebach i wymaganiach pracodawców z tym, co jesteśmy w stanie zaoferować. Na rynku pracy istnieje szereg instytucji, które pomagają w problemach związanych z poszukiwaniem i podjęciem zatrudnienia. Chcąc skorzystać z usług różnych instytucji, trzeba mieć sprecyzowane potrzeby w stosunku do nich, jednym słowem wiedzieć, jakiego rodzaju pomocy i w jakim zakresie się oczekuje oraz znać specyfikę i zakres działania tych firm. Źródeł informacji (a więc i metod poszukiwania pracy) jest kilka.

Przede wszystkim ofert pracy należy szukać we właściwym terytorialnie powiatowym urzędzie pracy. Urząd pracy zajmuje się udzielaniem pomocy osobom poszukującym pracy
w podjęciu zatrudnienia dzięki stosowaniu różnych usług i instrumentów rynku pracy.

Bezpośredni kontakt pracodawcy z grupą kandydatów do pracy dobraną przez pośrednika pracy w procesie doboru zapewnia giełda pracy. Giełda pracy jest organizowana jednocześnie na rzecz jednego lub kilku pracodawców oraz bezrobotnych i poszukujących pracy. Jest organizowana w przypadku posiadania przez urząd pracy dużej ilości ofert pracy od jednego lub kilku pracodawców możliwych do realizacji. Zbiorową prezentacją ofert pracy umożliwiający bezpośredni kontakt pracodawców z bezrobotnymi i poszukującymi pracy są targi pracy. Również firmy (instytucje) szkoleniowe dają możliwość podniesienia lub zmiany swoich kwalifikacji (zawodu). Organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką rynku pracy i pomagające osobom poszukującym pracy (fundacje, stowarzyszenia) posiadają informacje o rynku pracy, jego specyfice, zmianach i potrzebach. Często realizują programy i projekty mające na celu aktywizację osób poszukujących pracy i udzielenie im pomocy w znalezieniu pracy. 

Z roku na rok coraz więcej osób korzysta z usług agencji zatrudnienia. Wyróżniamy pięć rodzajów agencji zatrudnienia: agencje pośrednictwa pracy świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, agencje doradztwa personalnego – świadczą odpłatnie usługi na rzecz pracodawców, agencje poradnictwa zawodowego – udzielają pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, informacji zawodowych oraz pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Liczne są także agencje pracy tymczasowej - kierują własnych pracowników do pracodawcy użytkownika celem wykonywania pracy tymczasowej. Agencje zatrudnienia z reguły mają swe biura w większych miastach i ośrodkach akademickich. Przesłane CV i list motywacyjny, czasem wraz ze specjalnym dla danej firmy formularzem, są sprawdzane pod kątem zgłoszeń otrzymanych od firm. Osoby, które spełniają oczekiwania, są zapraszane na rozmowę kwalifikacyjną.

Inna metodą są bezpośrednie kontakty z firmami - ta metoda poszukiwania pracy wymaga odpowiedniego rozpoznania rynku pracy, czyli znalezienia adresów interesujących firm. Można w tym celu wykorzystać przede wszystkim internet, ale również katalogi branżowe, informatory o lokalnych firmach, wykazy jakie prowadzą izby i samorządy gospodarcze itd. Gdy już zgromadzone zostaną adresy, należy przystąpić do rozsyłania dokumentów aplikacyjnych, zaadresowanych do konkretnych osób zajmujących się rekrutacją w danych firmach. Bardzo dobrym informatorem o wolnych miejscach pracy są ogłoszenia prasowe. Z ogłoszeń tych korzysta wiele osób, trzeba nauczyć się korzystać z nich selektywnie, by nie tracić czasu. Drobne ogłoszenia prasowe są dobrym źródłem informacji na temat ofert pracy sezonowej, w niepełnym wymiarze godzin, na niższych stanowiskach i w niewielkich prywatnych firmach. Im większe są wymagania tym większe i lepiej eksponowane jest ogłoszenie. Najbardziej wiarygodne są ogłoszenia zamieszczane przez agencje pracy poszukujące pracowników dla najlepszych firm na rynku oraz bezpośrednie ogłoszenia firm, precyzujące dokładnie wymagania, jakie powinien spełniać kandydat. W odpowiedzi na oferty prasowe należy jak najszybciej skontaktować się z firmą lub przesłać tam swoje dokumenty aplikacyjne. Równie ważne są kontakty osobiste - skuteczność tej metody jest bardzo duża. Dane na temat wolnych miejsc, docierające do wiadomości publicznej, to jedynie część faktycznie istniejących wakatów. Większość pracodawców dość niechętnie zatrudnia osoby zupełnie obce. Lubią zatrudniać osoby rekomendowane.

Dynamiczny rozwój sieci powoduje, że podstawowym źródłem informacji jest internet. Zapewnia on nieograniczony dostęp do informacji o rynku pracy przy małych kosztach. Portale z ofertami pracy są bardzo popularne, oferuje oferty pracy, poradnik dla poszukującego pracy: pisanie CV, listów motywacyjnych, wzory pism, umów, artykuły dotyczące rynku pracy, informacje o kursach i szkoleniach.

Poszukując pracy warto skorzystać z wielu metod równocześnie. Przede wszystkim trzeba wykazać się cierpliwością i inicjatywą.

Za chlebem data dodania: 24.04.2014
Za chlebem

Wyjazd do pracy w innym kraju jest od kilku lat jedną z najczęstszych form emigracji zewnętrznej Polaków. Pomocą poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia za granicą...

więcej
poprzednia 1 następna
Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 57
  • Dzisiejsze wizyty: 170
  • W tym miesiącu: 6798
  • W tym roku: 118377