Imieniny: Henryka, Mariusza oraz Erwina
Rekrutacja

Istota i znaczenie rekrutacji i selekcji w zarządzaniu

Wiele firm napotyka trudności w pozyskiwaniu pracowników mających właściwy, z punktu widzenia przedsiębiorstwa, zestaw cech, umiejętności, predyspozycji i kwalifikacji. W dzisiejszych czasach jest to problem szczególnie istotny, ponieważ współczesny klient staje się coraz bardziej wymagający, wyedukowany, suwerenny w swoich decyzjach i oczekujący wysokiej jakości produktu. Dlatego też szczególnego znaczenia nabiera dobór pracowników, którzy zapewniają realizację celów firmy.

            Pierwszym z etapów procesu doboru kandydatów jest rekrutacja, czyli przyciąganie przez organizację osób o odpowiednich kwalifikacjach dla celów realizacji strategii firmy. Biorąc pod uwagę fakt, do kogo kierujemy ofertę pracy, wyróżniamy:

1. Rekrutację ogólną (szeroką) - tę formę rekrutacji stosuje się wówczas, gdy pozyskiwani są kandydaci na stanowiska operacyjne, personel produkcyjny. Polega ona na kierowaniu ofert na tak zwany szeroki rynek pracy.

2. Rekrutację segmentową – służy ona pozyskaniu kandydatów z określonego segmentu rynku pracy. Jest to forma rekrutacji bardziej złożona od rekrutacji ogólnej, generująca większe koszty i czas przeznaczony na jej realizację. Wykorzystuje się ją w przypadku zatrudniania dobrze opłacanych specjalistów i menadżerów.

3. Rekrutację opartą na metodach doboru zamkniętego – rekrutuje się pracowników poprzez dobór losowy, poprzez uzgodnienia lub stopniowy awans.

4. Rekrutacje opartą na metodach doboru otwartego – pracowników pozyskuje się na zasadzie konkursu, w którym kryteria są podane do wiadomości publicznej.

            Biorąc, z kolei, pod uwagę miejsce pozyskiwania pracowników wyróżnia się:

1. Rekrutację zewnętrzną – jej cechą charakterystyczną jest fakt poszukiwania kandydatów na zewnętrznym rynku pracy.

2. Rekrutację wewnętrzną – źródłem pozyskiwania kandydatów na wakujące stanowiska pracy są pracownicy już zatrudnieni w firmie, ale pragnący zmienić stanowisko, przekwalifikować się lub awansować.

            Proces rekrutacji poprzedza analiza danego miejsca pracy, badająca zakres kompetencji działań, które pracownik będzie zobowiązany podjąć. Na podstawie tak zgromadzonych danych przygotowywany jest zakres obowiązków, a następnie lista cech, którymi powinien charakteryzować się odpowiedni kandydat, aby mógł wykonywać daną pracę.

            Procesem związanym bezpośrednio z rekrutacją jest selekcja, polegająca na zbieraniu informacji o kandydatach i wyborze na wakujące stanowisko najbardziej odpowiedniego spośród nich. Procedura selekcji może obejmować:

- przeprowadzenie tak zwanej selekcji wstępnej na podstawie dostarczonych dokumentów;

- przeprowadzenie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej;

- sprawdzenie wiarygodności referencji i innych informacji udzielonych przez kandydata;

- zastosowanie dodatkowych metod doboru kandydatów;

- sprawdzenie badań lekarskich kandydata;

- złożenie oferty pracy.

W praktyce procedura selekcji jest inna w różnych organizacjach przy doborze kandydatów na poszczególne stanowiska pracy.

            Prowadzona przez firmę polityka personalna jest istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczność prowadzonych poszukiwań odpowiednich kandydatów do pracy. Od sposobu organizacji, bowiem, stosowanych technik pozyskiwania i doboru kandydatów, kompetencji osób prowadzących najpierw rekrutację, a następnie selekcję kandydatów, zależy dobór przez firmę, we właściwym czasie i za określone wynagrodzenie, osób na określone miejsca pracy. Samo wynagrodzenie, zaś, nie powinno generować nadmiernych kosztów pracy, natomiast motywować pracowników do podnoszenia jej jakości, czyli efektywności i wydajności.

Inne w kategorii:

Źródła i metody rekrutacji

Pozyskiwanie pracowników do firmy wiąże się z ponoszeniem określonych...

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 152
  • Dzisiejsze wizyty: 377
  • W tym miesiącu: 8853
  • W tym roku: 8853