Imieniny: Adriana, Fryderyka oraz Oliwii
Czynniki

Czynniki determinujące proces zarządzania wiekiem - strona 1 z 2

Efektywność realizacji zasad procesu zarządzania wiekiem zależy od zespołu czynników. Wśród nich do istotnych zalicza się (1, s:88-90):

- Świadomość kwestii, które związane są z procesem starzenia się pracowników. 

- Systematyczne planowanie i realizacja wdrożenia zasad.

-  Poprawa warunków pracy.

-  Współdziałanie  zainteresowanych stron.

-  Skuteczna komunikacja.

-   Kontrola  wewnętrzna oraz zewnętrzna informacji.

-  Ewaluacja i ocena.

Świadomość kwestii, które związane są z procesem starzenia sie pracowników, dotyczyć powinna zarówno menedżerów HR jak również reprezentantów pracowników wszystkich szczebli.  Do menedżerów HR kieruje się  cykliczne szkolenia z zakresu: kontekstu, oczekiwań, możliwości i trudności związanych z zarządzaniem wiekiem.  Inni pracownicy mogą skorzystać z pakietu szkoleń z zakresu zagadnień związanych z procesem starzenia się (1:s88).

Systematyczne planowanie i realizacja wdrożenia zasadpozwala uniknąć ewentualnych problemów i trudności. Zadanie to jest możliwe do wykonania poprzez realizację projektów pilotażowych. Poza tym idea  wdrożenia powinna uwzględniać  również takie czynniki determinujące skuteczność wprowadzenia jak: komunikacja, szkolenie, monitorowanie oraz ocena (1:s.88).

 

     Poprawa warunków pracy, co służyć ma  Jeśli zdrowie i umiejętności starzejących się pracowników mają być utrzymane lub nawet poprawie zdrowia pracowników. Treści z tego zakresu powinny znaleźć sie także w programach różnego rodzaju szkoleń. Poza tym troska o stan zdrowia wiąże sie wprost z przestrzeganiem zasad ergonomii w procesie projektowania miejsca i stanowiska pracy (1:88-89).

            Współdziałanie zainteresowanych stronpowinno mieć miejsce z poszanowaniem zasad równości  na każdymz etapów i obszarów realizacji zasad zarządzania wiekiem.Istotne znaczenie mają:

-  przekonanie pracowników do słuszności zakładanych zmian,

-  motywowanie  pracowników do aktywnego udziału w realizacji projektu.

Do ważnych czynników determinujących efektywność wprowadzanych działań jest współpraca osób zarządzających firmą z pracownikami, działem kadr, działem szkoleń                      itp. (1:s.89).

 

 

Skuteczna komunikacjajest możliwa między innymi dzięki systematyczności przekazywanych informacji. Poza tym istotnym elementem jest otwartość, dzięki której budowane jest wzajemne zaufanie między wszystkimi pracownikami i osobami zarządzającym.  Ponadto, dzięki temu możliwym staje w odpowiednim czasie zidentyfikowanie zagrożeń i słabych stron projektu (1:s.89-90).

Kontrola  wewnętrzna oraz zewnętrzna informacjiumożliwia  pozyskiwanie danych na swój temat. Potrzeba gromadzenia danych determinowana jest między innymi ze zmian zachodzących tak wewnątrz instytucji jak i w jej otoczeniu. Poza tym prowadzenie procesu zarządzania wiekiem generuje konieczność zbierania danych dotyczących miedzy innymi struktury wieku pracowników, ścieżek ich kariery zawodowej, planów i oczekiwań i stanu zdrowia. Do ważnych informacji zewnętrznych należy między innymi specyfika polityki emerytalnej, rynku pracy i programów wspierających proces zatrudniania. Ważnym aspektem jest także gromadzenie danych pochodzących z dobrych praktyk (1:s.90).

Ewaluacja i ocena dale możliwość realizacji kilku celów. Pozwala między innymi na wskazanie ewentualnych niedociągnięć w założeniach i realizacji wdrożenia. Pozwala to na zainicjowanie działań zaradczych. Ewaluacja prowadzona na zakończenie procesu wdrażania działań  daje możliwość określenia poziomu  osiągnięcia zakładanych efektów. Proces ewaluacji jest trudny, jednak  znajomość rzeczywistej oceny realizowanych zadań może służyć efektywności wdrażania kolejnych (1:s.90).

Znajomość czynników determinujących efektywność wdrażania procesu zarządzania wiekiem pozwala na optymalizację kosztów, czasu i zaangażowania w działania. Może także przyczyniać się do większego zaangażowania wszystkich uczestników procesu. 

Bibliografia

 

1. Jacek Liwiński, Urszula Sztanderska,  Wstępne standardy zarządzania wiekiem

w przedsiębiorstwach, Warszawa, Wrzesień, 2010

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 105
  • Dzisiejsze wizyty: 18
  • W tym miesiącu: 1253
  • W tym roku: 25746