Imieniny: Aurelii, Kleofasa oraz Władysława

Urszula Bejma

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Adiunkt w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zainteresowania badawcze: socjologia rodziny, socjologia zdrowia, problematyka osób starszych, praca socjalna z osobami starszymi.

 

Artykuły autora:

Niski standard życia a jakość życia rodziny

Niedostatek i bieda są na trwałe wpisane w życie każdego społeczeństwa...

Promocja zdrowia poprzez rekreację

Zdrowie jest jedną z podstawowych, najbardziej cenionych wartości w życiu...

Praca jako wartość poszukiwana w percepcji kobiet: dawniej i współcześnie

Społeczna wartość pracy oraz wysoka ranga motywacji do pracy ujawniają się w...

Niewłaściwe zarządzanie czasem pracy jako czynnik stresogenny

Jednym z kryteriów niewłaściwego zarządzania czasem pracy jest obciążenie...

Komunikacja interpersonalna jako forma dialogu społecznego

Ludzie uczą się komunikacji od najwcześniejszych lat swojego życia i posługują...

Stres jako negatywny aspekt pracy zawodowej kobiet

Aktywność zawodowa daje tym większe zadowolenie z wykonywanej pracy, im jednostka...

Wypalenie zawodowe jako negatywna konsekwencja pracy zawodowej dla kobiety

Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a osobistym sprowadza się do osiągnięcia...

Praca zespołowa gwarantem efektywnej pracy zawodowej

Ludzie tworzą grupy społeczne z wielu różnych powodów. Niekiedy są to czynniki...

Psychika – osobowość - jako czynniki wpływające na wartość kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie

Współczesny trend zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach orientuje się na...

Istota i znaczenie rekrutacji i selekcji w zarządzaniu

Wiele firm napotyka trudności w pozyskiwaniu pracowników mających właściwy, z...

Źródła i metody rekrutacji

Pozyskiwanie pracowników do firmy wiąże się z ponoszeniem określonych...

NAGRODY JAKO SKŁADNIK SYSTEMU MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW Część I: System motywowania pracowników a nagrody finansowe

Pobudzanie motywacji pracowników jest procesem złożonym i wieloaspektowym. Jego...

NAGRODY JAKO SKŁADNIK SYSTEMU MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW Część II: System motywowania pracowników a nagrody niematerialne

System nagradzania pracowników, jak to zostało już nadmienione, pełni funkcję...

PŁACE JAKO KOMPONENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Część II: Formy wynagrodzeń

W praktyce rozwinęło się wiele różnych form wynagrodzenia pracowników za...

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter