Imieniny: Balbiny, Pauliny oraz Rafała

dr Ewa Białek

Dr Ewa Danuta Białek – uzyskała doktorat z immunologii i zrobiła specjalizację z diagnostyki klinicznej, pierwsza w Polsce psychosyntetyk - reprezentująca zintegrowane podejście do zdrowia i rozwoju człowieka. Długoletnia nauczycielka akademicka w Akademii Medycznej i Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (adiunkt). Absolwentka studiów podyplomowych z psychologii w Summit University i kursów psychosyntezy (IAMOP) oraz Life/Master Life Coach.

W roku 1992 trafiła na kilkumiesięczne zajęcia dla menagerów w Centrum Kreowania Liderów, które otworzyły jej nowy etap życia, budowania modelu „edukacji dla przyszłości” bazując na psychosyntezie – aby potem nie trzeba było terapii. Dedykowała mu wiele swych artykułów naukowych, książek i organizowanych przez siebie konferencji. W latach 1997-2004 powołała Stowarzyszenie „Edukacja dla przyszłości”, prowadząc swe programy autorskie dla dzieci i nauczycieli p.t. „Wychowanie do zdrowia w rodzinie, szkole i świecie” oraz „edukacji o sobie”, otrzymując 10-krotnie dofinansowanie z MEN. W tym czasie występowała na wielu konferencjach edukacyjnych, akademickich w kraju i na świecie, prezentując swe wykłady i warsztaty dotyczące kształcenia nauczycieli, edukacji psychosomatycznej i „edukacji dla przyszłości”. Jest autorką 150 artykułów i 25 książek oraz programu przedmiotu Edukacji zdrowotnej, który prowadziła w jednej z uczelni. Jej programy znajdują się na stronie Unii Europejskiej EU Vision of Open Education 2030: http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/documents/All_OE2030_HE_v%204_author%20revised_OK.pdf

http://blogs.ec.europa.eu/openeducation2030/category/vision-papers/school-education/ I in.

W 2004 roku ufundowała Instytut Psychosyntezy, prowadząc warsztaty, mentoring oraz coaching dla osób indywidualnych, dotyczący zdrowia widzianego całościowo oraz harmonijnego rozwoju w zrównoważonym środowisku. Jej największym sukcesem życiowym jest odkodowanie traumatycznych doświadczeń dzieciństwa i stworzenie systemu powrotu do zdrowia, który dał pozytywne rezultaty w jej problemach zdrowotnych. Opisała to w kilku swych książkach. Od lat uczy dorosłych „psycho-syntezy wieku” – zrozumienia swych życiowych doświadczeń oraz wspierania zdrowego stylu życia.

https://www.psychosynteza.pl

Ewa D. Białek jest członkinią kilku organizacji międzynarodowych, a w tym: European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy, Komitetu Redakcyjnego International Society of Personalized Medicine (Japan) oraz International Council for Self-Esteem, jak również Z-cą Redaktora „Dydaktyki Literatury i kontekstów. Jest ekspertem NCBiR

Artykuły autora:

NAUCZANIE KOBIET 50+. Specyfika wieku, a nowe wyzwania

  Wielkim wyzwaniem współczesnych czasów stała się całożyciowa edukacja....

NAUCZANIE KOBIET 50+. Jak uczyć aby je nauczyć?

Jak napisano w pierwszym odcinku, wielkim wyzwaniem współczesnych czasów stała...

REFLEKSJE NAD PROBLEMEM POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

Poczucie własnej wartości jest wyjątkowo ważnym atrybutem istnienia w życiu...

Życie w zmianach

Życie w zmianach jest naturalnym rytmem ludzkiego istnienia. Patrząc z perspektywy...

Instrukcja obsługi siebie: jak zarządzać efektywnie czasem

Zarządzanie czasem jest umiejętnością, która dotyczy osób w każdym wieku....

Czerpanie satysfakcji z życia. Edukacja z życia – całożyciowa edukacja

Patrząc z perspektywy lat można zauważyć, że system kształcenia szkolnego i...

Gdzie jest „moja” praca?

W różnych okresach życia jesteśmy konfrontowani z różnymi potrzebami...

Kilka uwag o specyfice nauczania kobiet 50+ z praktyki

Zasadniczą treścią pracy wielu trenerów jest przygotowanie pewnego zakresu...

Budowanie pomostów opartych na sobie –własnym doświadczeniu i jakim/jaka jestem

Praca trenera z kobietami 50+ to wyjątkowo trudne lecz fascynujące wyzwanie...

Jak uwierzyć w drugiego człowieka?

W świadomości ludzkiej istnieje przekonanie, że możemy zupełnie zmienić...

Zdrowe życie

Zdrowie jest fundamentem funkcjonowania w życiu, a tym samym w pracy. Zdrowie...

Rozumieć skutki stresu I zapobiegać im

Stres jest reakcją organizmu na sytuację zewnętrzną, objawiającą się na...

Jak odkryć pasję i radość, czerpaną z tego co robię i kim jestem?

Każda dobrze wykonywana praca ma przynosić satysfakcję obydwu stronom: osobie jej...

Optymalizacja efektywności pracy. Włączenie kobiet 50+ do zespołu. Istota zespołu

Kobiety 50+, o ile jeszcze pracują, czują coraz bardziej wyalienowanie pracy, brak...

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter