Imieniny: Franciszka, Zdzisława oraz Walerego

dr Anna Reda-Ciszewska

adiunkt w Katedrze Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zainteresowania naukowe: prawo pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, nietypowe formy zatrudnienia, zbiorowe prawo pracy 

Artykuły autora:

Planowanie zatrudnienia

Pracodawca planując zatrudnienie powinien prowadzić politykę zarządzania...

Proces identyfikacji potrzeb szkoleniowych

Istotną kwestią jest rozpoznanie potrzeb szkoleniowych. Powinien to być pierwszy...

Coaching jako metoda szkolenia

Coaching pochodzi od angielskiego wyrazu coach oznaczającego w tłumaczeniu na...

Zarządzanie stresem

W ostatnim czasie stres staje się coraz powszechniej występującym zjawiskiem....

Lifelong learning

Longlife learning (LLL) oznacza proces uczenia się człowieka przez całe jego...

Polityka szkoleniowa pracodawcy

Polityka szkoleniowa pracodawcy jest ważnym elementem zarządzania zasobami...

Dialog społeczny jako instrument regulacji sytuacji prawnej pracowników starszych

Dialog społeczny jest obecnie uznawany za metodę zarządzania i pokojową metodę...

Rodzaje awansów zawodowych

Pojęcie awans, które należy kojarzyć z karierą zawodową, jest przeciwieństwem...

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter